Tököli Tükör

Anonymous
2008. 09. 03 - 17:39
Kettős játék a repülőtér körül

2008. január 15-én demonstráció zajlott a tököli repülőtér melletti területen. 200-300 ember várta a szónokokat s az aláírásgyűjtő íveket. TV-sek, rádiók tudósítottak elviselhetetlen zajról, kieső ajtó- és ablaktokokról, félelemtől remegő emberekről.Az akciók kezdetén Tököl vezetését akarták tetemre hívni a repülőtér-fejlesztés támogatása miatt, de az „elfogulatlan, civil” szervezők saját vermükbe estek. 

Már a demonstráció idején is nyilvánvalóvá vált, hogy a tököli repülőtér fejlesztése az MSZP-SZDSZ Kormány és a Tököl Airport cégcsoport között létrejött szerződés feltétele. Így annak leállítása is kormányzati hatáskör.  

Tököl Képviselő-testület döntései szerint, melyek az interneten és jegyzőkönyvekben elérhetők, lényegében az új tulajdonos szándékainak ismertetését várja. A jelenlegi bérlő zajvédelmi övezet kijelölési igényét indokolatlannak tartjuk.

Fellebbezésünk eredménnyel járt, s erről a szintén fellebbező Szigetszentmiklóst és Halásztelket is értesítették. Szigethalom szintén megfogalmazta és postára adta fellebbezését,

amelyet tévesen címeztek meg. Kampány időszakokban hozzászoktunk, hogy aláírásokat gyűjtenek. Gyűjtöttek már a Gerincútra is, az mégis furcsa, hogy ezt azok teszik, akik a Parlamentben, illetve kormányhivatalokon keresztül érdemi döntéseket hozathatnának. 

A repülőtér ügyében adódó kérdések
  • Miért nem akadályozták meg az eladást repülőtér és azt szolgáló vállalkozási célra?
  • Miért támogatták az Agglomerációs Tervben a terület repülőtéri funkcióra történt lehatárolását?
  • Miért nem érik el a fejlesztési szándékok leállítását az SZDSZ-es vezetés? Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnál Dr. Kákosy Csaba miniszternél, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnál Dr. Fodor Gábor miniszternél?

Az embereknek joga van megismerni a valóságot az életüket befolyásoló ügyekben. Tököl város honlapján biztosítottuk a repülőtérrel kapcsolatos fontosabb döntések elérhetőségét, hogy a tények alapján alkossanak véleményt az érdeklődők.

A fenti sorok a Tököli Tükör 2008 márciusi számában láttak napvilágot. A névtelen írója januári tüntetésen elhangzott, a tököli városvezetést ért kritikákat nehezményezi, egyben kiemeli szerinte a politikai túloldal kettős játékot űz, hiszen a reptér eladása a jelenleg is regnáló politikai erők kormányzása alatt történt meg és továbbra  is az ő kezükben van a helyzet megoldásának kulcsa.

 Természetesen ezek a szólamok politikai hangulatkeltésre rendkívül alkalmasak, csak egyetlen dolog vész el, mégpedig mi a térség lakói. Szomorúan tapasztaltuk, hogy ebből az ügyből is rövid úton politikai játszma lett. Az sem elhanyagolható, hogy egyes vélemények szerint Hoffman úr azon kijelentése, hogy nem támogatják az erősebb repülési tevékenységet ugyanolyan mértékben homályos, mint a többi politikai szereplő megnyilvánulásai. Mit jelent tököl vezetőinek olvasatában az erősebb repülési tevékenység? Ha a tököli vezetés ennyire a térség lakóinak érdekeit tarja szemelőtt , akkor szerencse a szerencsétlenségben, hogy a 103/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet szerint repülőtér létesítéséhez az illetékes település jegyzőjének hozzájárulása is szükséges, így Tököl városa egyben a térség pajzsának szerepét is betöltheti a reptér fejlesztésének ügyében.

 

Belépés

Partnereink