Tököl 100 000 000 Ft-ot akar költeni a Pesti úti lakótelep zajvédelmére?

Anonymous
2010. 02. 04 - 07:24

Tököl Városa elkészíttette az Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (IVS), mely az elkövetkező 7-8 évre megadja a főbb városfejlesztési irányokat.

Az integrált városfejlesztési stratégia 130. oldalán olvasható, hogy a tervezett projektek között szerepel zajvédő sáv létesítése a repülőtér környezeti ártalmainak tekintetében. (Fásítás, hanggátló fal építése) Erre 100 000 000 Ft van előirányozva önkormányzati és magánvagyon bevonásával.

Ennek a tervezett projectnek a helyét a tanulmány 119. oldalán jelölik meg, a Pesti úti városrész védelmében.
Egy földön létesített zajvédő fal a földön guruló repülők hangja ellen tud csak védelmet nyújtani. Mivel a pesti úti lakótelep 1,1 km-re kezdődik a futópálya betonjától a jelenlegi használat mellett a földön guruló gépek zaja el sem hallatszik a lakótelepig.

A repülőtér fejlesztésével tervezett repülőgép forgalom nagyságát előrevetíti, hogy Halásztelek felé "tervezett gurulóút" szerepel a repülőtér 2005 óta készítés alatt álló rendezési tervén. A meglévő futópálya betonjától Halásztelken a Béke utca van olyan távolságban, mint a Pesti úti lakótelep első épülete. Az első külterületen lévő lakott épület a futópálya tengelyétől kb 170m-re van.

Szigethalom, Érd, Százhalombatta védelme nem oldható meg semmilyen védőfal létesítésével, mivel a házak felett fognak elhaladni a fel és leszálló gépek, néhol 50 m magasságban.

Az IVS 6. oldalán Tököl vonzáskörzetének bemutatásakor leírja, hogy a térség 2 jelentős repülőtérrel rendelkezik. Kiemeli, hogy a kiskunlacházi repülőtér potenciális kihasználása és a természetvédelmi érdekek közötti ellentét rendezése részletes vizsgálatot indokol.

Nem értjük, hogy a tanulmány miért nem tér ki arra is, hogy a tököli környezetből eredő társadalom és a repülőtér között fennálló érdekek közti ellentét miatt még a kiskunlacházi repülőtérnél is alaposabb vizsgálatot indokol? Az ÁNTSZ ezt sorozatosan, minden véleményezésében leírta a folyamatban lévő tököli rendezési terv készítése során, ahogy az korábbi cikkünkben is megtalálható.

Az IVS 119. oldalán a tematikus célok között szerepel a „volt szovjet katonai repülőtér hasznosítása, figyelembe véve a lakossági és környezeti szempontokat”.
Nem értjük, hogy ennek ellenére a folyamatban lévő tököli rendezési terv készítésénél miért nem veszik figyelembe az ÁNTSZ és a civil szervezetek kifogásait? A rendezési tervről tartott november 30-i egyeztetőtárgyaláson a civil szervezetek felszólalására, melyben kifogásolták, hogy a beruházói érdekeket a hatásterületen élő lakosság érdekei fölé helyezik, a tervező azt válaszolta, hogy ők konkrét program alapján dolgoztak, a beruházó szándékai szerint. jegyzőkönyv1 jegyzőkönyv2 jegyzőkönyv_kiegészítés

Az IVS az 54. oldalon a SWOT elemzésben elismeri, hogy a repülőtér fejlesztése a környék lakosságának elvándorlási kedvét növelheti és veszélyt jelent a beköltöző családok szociális helyzete, tehát tudatában van, hogy a reptér fejlesztése minőségi lakosságcserét okozhat a térségben, ami csökkenteni fogja a környék vásárlóerejét, ezáltal gazdasági teljesítőképességét is, hiszen a környező településeken lévő vállalkozások fognak tönkre menni, ha elvándorol a fizetőképes vásárlóerő és helyébe rosszabb szociális helyzetű lakosság jön.

Mindezek után az IVS a 106. oldalán a következőket írja:
„A városfejlesztési stratégiában kijelölt akcióterületek, városi szintű és városrészi szinten megfogalmazott célok egyike sem tartalmaz olyan beavatkozásokat, melyek növelik a városon belüli egyenlőtlenségek erősödést, vagy esetlegesen szegregátumot, vagy veszélyeztetett területet hozna létre. Nem tervez továbbá a város sem középtávon, sem hosszútávon olyan nagy volumenű infrastrukturális és ingatlanfejlesztést, melynek során esélyegyenlőségi, szegregációs problémák merülhetnek fel a jövőben.”

Tökölön belül nem fog egyenlőtlenséget okozni a városfejlesztés.... És mi lesz a környező településekkel?

 

Belépés

Partnereink