Furcsaságok a tököli rendezési tervből

Anonymous
2009. 12. 15 - 09:40

Szeretnénk felhívni a területen élő lakosság figyelmét a rendezési terv módosításával kapcsolatos egy-két érdekességre. Az idézett részek az egyeztetési anyagból és a véglegesített tervdokumentációkból lettek kiemelve.

A tököli rendezési terv módosításának  anyaga teljes egészében megtekinthető Tököl Város Polgármesteri Hivatalában. A 2006-os tervanyagban az előzmények leírásában (tehát a tervezés megkezdésekor a kiinduló alapadatokban) a következő ÁNTSZ észrevétel olvasható:

"– Aggályosnak tartja azonban a logisztikai tevékenységhez kapcsolódó légi teherszállítás, személyforgalom, de még a sport célú és egyéb kis-repülőgépes forgalom – tehát a „repülőtér-funkció” megtartását illetve fejlesztését! A korábban megtartott lakossági fórumokon egyértelműen bebizonyosodott, hogy az érintett települések, különösen Szigethalom, de Halásztelek és a tököli lakótelep lakossága –korábbi önkormányzati ígéretekre is hivatkozva – erélyesen tiltakoznak a repülőtér ellen."

Részlet a 2006-os egyeztető anyag rendezési terv környezetvédelmi fejezetébõl:
"Az emberek megítélésében a legjelentősebb zavaró tényező a repülési tevékenység, mellyel szemben támasztott ellenérzés szinte valamennyi szomszédos település részéről megfogalmazódott. Itt kívánjuk megjegyezni, hogy a jelenlegi hasznosítás a korábbinál (katonai repülőtér) lényegesen kisebb környezeti terhelést jelent. Jelen terv a repülotér e hasznosítására kíván csak a továbbiakban is lehetőséget biztosítani, nem számol a repülőtér fejlesztésével, ezért a repülőtér negatív környezeti hatásainak megváltozásával, erősödésével nem kell számolni. A jelenlegi használatra a zajgátló védőövezetek kijelölése folyamatban van." 
 

Az ÁNTSZ 3242-3/2009-es levelében ez áll:
" A tervezői válaszban megfogalmazottakkal nem értünk egyet, mivel az egy korábbi állapottal veti össze a tervezett funkció-változást. Ez az összehasonlítás nem állja meg a helyét, mivel az elmúlt években a lakótelepen jelentős fejlesztések történtek és intézmények kerültek kialakításra (pl. orvosi rendelő, óvoda, idősek otthona), ezért a repülőtér által okozott zajterhelés csökkentése, ill. megszűntetése lenne kívánatos"

Pest Megyei főépítésznek a tervvel kapcsolatos 2006. évi észrevétele
„A város vezetősége igenis dönthet a terület sorsa felöl, irányíthatja, befolyásolhatja, hogy a terület fejlesztése milyen irányban induljon el még akkor is, ha terület tulajdonjoga mást illet.” „A terület gazdasági építményekkel történő beépítése ökológiai szempontból sem kedvező. Az óriási zöldfelülettel rendelkező repülőtér ténylegesen az ökölógiai hálózat részét képezi, még akkor is, ha ott konkrét, védendő (védett) növénytársulás nem jellemző.” „A döntést segítheti egy ötletpályázat meghirdetése, mely szabad teret enged a tervezők fantáziájának, és mentes mindenféle beruházói igénytől, nyomástól.”

A 2009-es véglegesített szabályozási tervben ez szerepel:
„A szomszédos települések önkormányzatai és civil szervezetei részéről az egyeztetési folyamat során több esetben ellenvélemény fogalmazódott meg a településrendezési terv módosítással kapcsolatban, mely elsősorban a repülőtér funkció fenntartása, illetve fejlesztése ellen irányult. A terv kidolgozói több esetben hangsúlyozták, hogy jelen tervmódosítás a repülőtér területének szûkítését, és az így felszabaduló terület más célú (kereskedelmi, szolgáltató, logisztikai funkció) hasznosítását célozza, a hatályos terv szerinti kizárólagos repülőtéri funkció helyett.”

A civil szervezeteknek írt válaszlevélben ez olvasható:
„A tervmódosításnak nem tárgya a repülõtér fejlesztése. Épp ellenkezõleg, a repülőtér területe jelen terv keretében majdnem felére csökken, a terv az így felszabaduló területrész más célú hasznosítási lehetõségének (kereskedelmi, szolgáltató logisztikai központ) megteremtését célozza.”

Ennek ellenére a véglegesített anyagban tervezett párhuzamos gurulóút szerepel a futópálya mellett, 350m-re Halásztelek lakott területeitől, ami előrevetíti, hogy itt nagy légi forgalmat kívánnak majd bonyolítani, különben nem lenne szükség ilyen útra. A légiforgalmat a tervezett logisztikai létesítmények fogják generálni, hiszen a cél minden bizonnyal egy közép-kelet-európát kiszolgáló légi, vízi, vasúti, közúti kapcsolattal ellátott logisztikai terület, mely az Európán kívülről érkező áruk fogadására és elosztására létesülne.

A 2006-os egyeztetési anyagban ez áll:
„A terv nem tartalmaz olyan tervi elemet, melynek megvalósulása során a környezeti elemek jelentõs romlása, környezetkárosodás következhet be. A változás ugyan okoz negatív környezeti hatásokat (levegõterhelés, környezeti zajszint növekedése, az ökológiai felületek csökkenése, a szilárd és folyékony hulladékok mennyiségének növekedése stb.), ezek azonban - a megjelenõ létesítmények jellege (nem termeli) és a terület elhelyezkedése (lakóterületektõl elkülönülve) következtében - várhatóan nem lesznek az emberi egészségre ártalmasak.”

A tervező maga is jól tudja, hogy a terület Halásztelek Lke-7 es és Vt-4-es övezetével határos. Ezt még a véglegesített tervanyagban a T-11 tervlapon saját maga is jelöli. Nem értjük hogyan állíthatja azt, hogy a lakóterületektől elkülönülne a volt katonai reptér területe.

Az ÁNTSZ végig aggályosnak tartja a repülési funkció megtartását az összes levelében.A 2008. december 29-i keltezésű 5896-2/2008 iktatószámú levelében ezt írja:

„-Az anyagban szereplő változások még jobban kedveznek a repülőtéri funkció fejlesztésének. Közegészségügyi szempontból továbbra is aggályosnak tartjuk a repülőtér megmaradását és további fejlesztését a közelben található lakótelep, iskola-óvoda, orvosi rendelő és az ott élők életminőségére és életkörülményeire gyakorlott zavaró, negatív hatásai miatt.”

Az Állami Főépítész ezt írja a 0810557 számú levelében:
„ A véleményezésre megküldött dokumentációban az Államigazgatási Szerveknek megfogalmazott levél – melyet aláírás nélkül csatoltak - „előbbiekben összefoglalva:” megnevezésű szakasza az Állami Főépítész Irodán tett konzultációra vonatkozó hivatkozást tartalmaz. Megjegyezzük, hogy az összefoglaló egyes elemei nem felelnek meg az egyeztetésen elhangzottaknak, az Állami Főépítész szakmai tájékoztatását félreérthető módon közli, ezzel befolyásolhatja a településrendezési eljárás kimenetelét.”

 

Belépés

Partnereink