A tököli reptér és Szigetszentmiklós

Anonymous
2010. 01. 15 - 15:00

Tájékoztató Szigetszentmiklós Város Képviselő-testületének 2005. május 31.-i üléséről

Ezt követően a képviselő-testület a tököli repülőtér zajgátló védőövezetének kijelöléséről tárgyalt. A testület a Polgári Légiközlekedési Hatóság által megküldött zajgátló védőövezet kijelöléséhez szükséges zajszint számításokat megalapozottnak tartotta, azonban az e tekintetben tartott közmeghallgatáson elhangzott lakossági kérdések és észrevételek alapján, továbbá az önkormányzatokkal történt egyeztetések és konzultációk alapján, aggályát fejezte ki a következők miatt:

- A tököli repülőtér évtizedekkel ezelőtt katonai stratégiai okok miatt létesült, ezért a megépítéskor nem vizsgálták – vagy a vizsgálati eredmények nem nyilvánosak – a terület repülőtéri célokra való környezeti alkalmasságát.

- A Csepel-sziget jelenlegi levegőszennyezettségéről, további környezeti terhelhetőségéről rendkívül kevés nyilvános adat, információ áll rendelkezésre. Nem készültek, vagy nem ismertek olyan átfogó tanulmányok, amelyek a megengedhető, lehetséges tevékenységekre, a terület célszerű kihasználására adnának megalapozott javaslatokat. A tervezett jelentős fejlesztések előkészítésekor az érvényben lévő, több vonatkozásban is ma már korszerűtlennek minősíthető jogi szabályozásra hivatkoznak.

- A Képviselő-testület meglátása szerint a repülőtéri hasznosítás felvetésekor hiányzik az öko-szisztémában való gondolkodás.

- Folyamatban van a Csepel-sziget területeinek levegőszennyezettség mérése, ennek kapcsán végzett vizsgálatok tárhatják fel azt, hogy a szennyezés a környezetre milyen hatást gyakorol. A repülőtér üzembe helyezése, üzemeltetése, a repüléshez kötődő egyéb hatások valószínűsíthetőleg komoly mértékben növelik a légszennyezést, amely nem kívánatos a város számára. Ugyancsak a hasznosítás járulékos hatásai felmérhetetlenek, amelyeket a készítendő zajtérkép adatainál is figyelembe kell venni, jelenleg azonban a zajtérkép elkészítés során nem kerül figyelembevételre a repülőtéri hasznosítás, az aktualizálása már önkormányzati feladat, melynek költségét nem kívánja vállalni a Képviselő-testület.

- A Képviselő-testület területhasznosítási elképzeléseit a zajhatások miatt módosítani kellene, mely ellentétes az önkormányzat érdekével. Az önkormányzat fejlesztési elképzeléseinek nem lehet gátja a tervezett repülőtéri hasznosítás. A fentiekre tekintettel a képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a környezetvédelmi szakértő által összeállított szakmai véleménnyel és a testületi határozattal keresse meg a Polgári Légiközlekedési Hatóságot, a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséget és a KvVM helyettes államtitkárát is.

forrás

 

Belépés

Partnereink