Kérdések és válaszok a repülési zajról 1.

Anonymous
2010. 02. 02 - 04:53

Cikk a csepeli újságból

Előző számunkban utaltunk arra, hogy Fleisz Istvánné az érintett csepeliek nevében kérdéseket intézett a szakminisztériumhoz. Sorozatunkban a kérdésekre kapott válaszokat hozzuk nyilvánosságra.

2006 februárjában az állampolgári jogok biztosa, Lenkovics Barnabás a következő nyilatkozatot tette: vizsgálatot kezdeményez a légi forgalom zavaró hatása miatt. Olyan légi folyosó megnyitását szorgalmazta, amely lehetővé teszi, hogy az állampolgárok
széles körét mentesítsék a kellemetlen zajhatástól. Ezt követően két szakértői bizottság vizsgálatot indított, hogy hogyan lehet a főváros egyes területeinek zajterhelését csökkenteni. 2007 tavaszán megtalálták a megoldást, Csepel fölött üzembe helyeztékaz állítólag addig is meglévő légi folyosót. Ezzel sikeresen mentesítették a II., III., XII. kerületet az addigi zajterheléstől, mi pedig megkaptuk az égi áldást!

 

Első kérdés: ennek a vizsgálatnak köszönhető-e a Csepel feletti légi folyosó üzembe helyezése?

A szakminisztérium válasza: A repülési útvonalakat, a Budapest Airport és a légiforgalmi szolgáltatást végző, HungaroControl javaslatait figyelembe véve a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága határozza meg. 2006-ban a Budapest Airport új, átfogó zajvédelmi programot dolgozott ki a lakosság zajterhelésének mérséklése érdekében. Az útvonalak módosítását, illetve a zajcsökkentő intézkedések bevezetését számos egyeztetés előzte meg. Többek között:

a NATS (brit Nemzeti Légiforgalmi Szolgálat) légtérszerkezet és repülési eljárás szakemberei segítségével és a Hungaro-Controllal együttműködésben a Budapest Airport a zajterheléscsökkenését eredményező módosításokat javasolt a légtérszerkezetben és a repülési eljárásokban,

a Budapest Airport és a HungaroControl szakembereiből álló munkacsoport több értekezletenvéglegesítette a fel- és leszállási eljárások, továbbá a repülési útvonalak lehetséges módosításait,

a Budapest Airport szervezeti egységeinek részvételével azonosította azokat a repülési eljárásbeli,illetve futópálya-használati, módosítási lehetőségeket, amelyekkel tovább csökkenthető a fel- és leszállások, valamint a földi műveletek által okozott zajterhelés,

a HungaroControllal karöltve a Budapest Airport 2006. október 29-ei hatállyal életbe léptette a zajvédelmi programnak az első fázisában induló intézkedéseket. A zajcsökkentést szolgáló javaslatok eredményeképpen a HungaroControl 2006. október 29-től a megengedett legkisebb emelkedési értékét 3,5%-ról 5,5%-ra növelte. Ez azt jelenti, hogy a repülőgépeknek felszálláskor meredekebb szögben kell emelkedniük, így hamarabb érnek el olyan magasságot, ahol a zajhatások már nem zavarják a lakosságot. 3000 lábról (900 m) 7000 lábra (2100 m) megnövelték a megengedett legkisebb magasságot, amelyen a repülőgépek kifordulhatnak az előírt SID útvonalról. Ezáltal a fordulás okozta zaj most nagyobb magasságban keletkezik, kisebb zajterhelést okoz. Megszigorították a szabvány műszeres repülési eljárás előírt útvonalainak betartását is. A szabályozásnak köszönhetően a repülőgépek szinte végig, a város határáig a kijelölt útvonalon maradnak, a zaj nem szóródik sűrűn lakott terület felé.

 

Az 1. és 2. ábra jól szemlélteti a szabályozás eredményeit.

 


1. ábra: felszállási nyomvonalak 2006. október 29-e előtt


2. ábra: felszállási nyomvonalak 2006. október 29-e után

 

2007 májusa előtt a nyugati, észak-nyugati irányba történő felszállások teljes forgalmát a fővároson keresztül, sűrűbben lakott területek felett hajtották végre. A lakosság nagyszámú érintettsége miatt szükséges volt változtatásokat végrehajtani, ezért került bevezetésre az új GILEP3D SID repülési útvonal, amelynek köszönhetően számos nagy lélekszámú kerület (Zugló, Angyalföld, Óbuda) zajterhelése csökkent. Az új nyomvonalat úgy alakították ki, hogy az a kevésbé lakott területek (ipari területek, forgalmas útvonalak) felett haladjon, így az eredően zajosabb területeken a repülőgép-zaj kevésbé emelkedik ki az alapzajból. A nyugati célállomás felé induló légi járatok forgalmának ésszerű megosztása megtörtént, a repülőgépek egy része továbbra is áthalad a fővároson keresztül, más részük pedig amint lehet, lefordul déli irányba, és délről kerüli meg a fővárost.

Csepel felett nem 2007 májusától lett légi forgalom, mivel a dél-felé induló PUSTA3D és ERLOS3D SID felszállási útvonalak addig is érintették a XXI. kerületet. A TORNO3D SID repülési útvonal felfüggesztésére azért volt szükség, mert olyan lakott területek fölé vezetett repülőgépeket, amelyek 300-400 méterrel magasabban helyezkednek el, mint a főváros más területei. A módosítás jelentősen csökkentette a felszálló repülőgépek által keltett zajhatásokat a budai kerületekben. A repülési nyomvonal északabbra tolódott az addig is használt TORNO3X SID útvonalra. A változtatást követően tehát továbbra is közlekednek a fel- és leszálló repülőgépek a főváros belső és budai területein keresztül.

(Folytatjuk)

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belépés

Partnereink