Megkerestük az ÁNTSZ-t

Anonymous
2010. 04. 08 - 02:40

2010. március 25-én az alábbi levelet adtuk át a Ráckevei ÁNTSZ-nek. Tájékoztatás szerint a kérelmet továbbították a regionális központba. Az eredeti kérvényünkhöz mellékeltük 354 halásztelki lakos aláírását is, mellyet 2010. április 7-én további 174 lakos aláírásával egészítettük ki.

Címzett:
ÁNTSZ Ráckevei Kistérségi Intézete
2300 Ráckeve, Kossuth u. 25.
Dr. Földi Zsuzsanna részére
Tisztelt Doktornő!
Szigethalmi illetőségű, országos hatáskörű környezetvédő egyesületünk a tököli volt, szovjet katonai repülőtér jelenlegi és várható működésének káros hatásainak kiküszöbölése, megszüntetése miatt alakult.

A környező lakosság panasszal fordult egyesületünkhöz, és tagjaink is ezen körbeépült objektumon és környezetében történő repülési funkció felélesztése és fejlesztése ellen tiltakoznak.

A lakófunkció a repülési funkcióval összeegyeztethetetlen. A kialakult helyzet egyedüli megoldását a repülési funkció beszüntetésével tartjuk megoldhatónak. Ellenkező esetben a környező városok Szigethalom és Halásztelek közel felének és Százhalombatta, Érd jelentős részeinek kitelepítése lenne indokolt. A repülési tevékenység a leg-környezetszennyezőbb tevékenységek egyike, káros anyag kibocsátással és zajjal jár. Amerikai tanulmányok szerint ( http://www.areco.org/waterstudy.pdf ) a repülőterek téli síkosságmentesítése vízbiztonsági kockázatot is jelent. Mivel a tököli volt szovjet katonai repülőtér jelentős része a „B” jelű hidrogeológiai vízbázis felett van, üzemeltetése közvetlenül veszélyezteti térségünk és Budapest jelentős részének ivóvízkészletét is.

Angol és német tudósok is megállapították, hogy a repülők zaja káros, szívbetegséget, depressziót és a hormonháztartás felborulását okozza. A lakosság nem tud pihenni, koncentrálni ilyen folytonos, zajban. Ez egy kertvárosi övezet, a kerteket a kb. 6 perces illetve megismételhetetlen zaj miatt nem lehet használni, ill. a helyi nevelési intézményekben a gyermekek oktatása, pihenése sem lehet elfogadható szintű, a figyelmet elterelő zaj miatt.

A tököli volt szovjet katonai repülőtér szomszédságában élők fenyegetettsége egyértelmű, terrorként élik meg a jelenleg is folyó műrepüléseket és a keringő sportrepülőket 300 m alatti  magasságban, úgy, hogy a gépek lajstromszáma szabad szemmel olvasható, mindennemű repülési tevékenység érzékenyen érinti a lakosságot, a volt szovjet katonai gyakorlatozások, még elevenen élnek a lakosokban.

A Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez panaszt nyújtottunk be. Levelükben közölték, hogy 2009-ben nem nyilvános fel és leszállóhely engedélyezési eljárásában mint szakhatóság vettek részt, ugyanakkor a 347/2006 (XII. 20.) Korm. rend. szerint az emberek egészsége védelmében az ÁNTSZ hivatott eljárni szakhatóságként minden esetben, illetve az alkotmányban foglaltak szerint az állam gondoskodik az emberek lehető legmagasabb testi és lelki egészségéről, az Alkotmány 70/D§ szerint. A terület annyira körbeépült, hogy a környezeti elem, az ember jelenléte nyilvánvaló, ha nem is tartózkodik a szabadban, ez a zaj beszűrődik az otthonokba, mert mélyebb hangokat a hagyományos üvegezés nem szűri, ugyanakkor nyáron nyitottak a nyílászárók általában.

Egyéb környezeti elemek tekintetében is valószínűleg vizsgálat szükséges, melyek kapcsán más szerveket is megkeresünk. A lakosság életminősége folyamatosan romlik, a panaszosok száma nő. A kifutópálya 170 m-re van az első lakott ingatlantól. Amennyiben az ÁNTSZ, mint szakhatóság nem működött közre e tevékenység engedélyezésében, véleményünk szerint sérülnek az alkotmány 18§, 70/D§-ban foglaltak. Kérjük az ügy kivizsgálását, és az 1949. évi XX. tv. szerinti alapjogok biztosítását a környezeti elem az ember védelme érdekében.

Mivel az említett jogszabályban 347/2006 (XII. 20.) korm. rend. nincs kifejtve, hogy környezetvédelmi hivatal szakhatósági hozzájárulásában mit vizsgál, egyértelműnek tartjuk, hogy az emberi egészség védelmében hivataluk az illetékes az említett kormányrendelet 4. melléklete szerint. Szakhatóság szakhatósága nem értelmezhető ezért feltételezzük hivataluk nem vett részt az eljárásban. Kérjük a létesítmény használatának ellenőrzését és a tevékenység   engedélyezését szakhatóságként véleményezzék.

Tököl településrendezési tervének véleményezőjeként 1874-3/2007, 5896-2/2008, 3242-3/2009 leveleikben ellenzik a repülési funkciót, kérjük ennek értelmében ezt a funkciót hatóságilag beszüntettetni, hogy a lakosság élhető környezete biztosítva legyen.

Az engedélyezésben tudomásunk szerint helyi jegyző sem vett részt, mint szakhatóság. Véleményünk szerint a közigazgatási eljárások alapvető szabályai sérültek.
Panaszunk vizsgálatában kérjük szíves eljárásukat és határozatukat, szükség esetén illetékes felügyeleti szervek bevonását az eljárásba.

 

Belépés

Partnereink