Az ÉKE véleményezte a BATrT módosítását

Admin1
2011. 02. 11 - 13:50

Címzett: PESTTERV Kft.

Schuchmann Péter

Ügyvezető Igazgató részére

 

Tárgy: A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló törvény módosítása

Tisztelt Schuchmann Péter Úr!

A kormányzati portálon közzétett, „A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről” szóló törvény módosításáról szóló dokumentummal kapcsolatosan a következő véleményt adjuk.

 

A törvénytervezet szövegében a tervezet 1/2. számú melléklet 6. pontjában a tököli repülőtér, mint egyéb nyilvános, és nem nyilvános polgári célú repülőtér szerepel. A repülőtér jelölése a Szerkezeti Terven is látható.

Kifogásoljuk, hogy az eredetileg 2010 májusában készített véleményezési anyagban ez nem szerepel. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve felülvizsgálatának és módosításának Környezeti Vizsgálata nem foglalkozik a tököli nem nyilvános fel és leszállóhellyel, így a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (2) b) pontjában foglaltak nem teljesülnek.

A repülőtér nincs feltüntetve a hatályos BATrT törvényben, és a 2003. évi XXVI. törvénnyel elfogadott Országos Területrendezési Tervben sem, így a változtatás nem felel meg a magasabb szintű szabályozásnak sem.

A környező települések rendezési terveiben lakóterületek határolják az érintett területet. A volt szovjet katonai repülőtér területének nagy része a Csepel-Halásztelek vízbázis „B” jelű hidrogeológiai védőterülete felett van. A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a KTVF: 5020-3/2008 számú határozatában foglaltak szerint:

a tököli volt szovjet katonai repülőtér területén végzett sportrepülést a hidrogeológiai „B” védőövezetet veszélyeztető szennyezőforrás és a vízbázis védőterületén jelenleg meglévő és a jövőben keletkező szennyezőforrások felszámolása, megszüntetése érdekében az érintettek (üzemeltető, önkormányzatok, szakhatóságok) – egymással együttműködve – kötelesek minden szükséges intézkedést megtenni.”

Aggályosnak tartjuk, hogy a Csepel sziget és Budapest jelentős részét ellátó vízbázis felett alacsony magasságú repülési tevékenységek végzését engedi meg a BATrT, ezzel közvetlen veszélyforrást teremtve és folyamatos szennyezés lehetőségét megengedve közel egymillió ember ivóvízkészletére.

A terület jelenleg nem repülőtér és nem vizsgálták a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 104. pontja szerint előírt környezeti hatásvizsgálat szükségességét sem.

Fentiek miatt semmi nem alapozza meg a terület „egyéb nyilvános, és nem nyilvános polgári célú repülőtér” néven szerepeltetését a BATrT-ben, ezért kérjük töröljék a tervezet mellékletéből és a szerkezeti tervről is.

Szigethalom, 2011. 02.10.

 

                                                                  Tisztelettel: Marton Péter

                                                                               elnök

                                                            Élhető Környezetünkért Egyesület

 

Belépés

Partnereink