Az ÉKE véleményezte a logisztikai park előzetes hatástanulmányát

Admin1
2011. 02. 07 - 21:57
Címzett:
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Horváth Kinga
Ügyiratszám: 32526/2010

1072 Budapest, Nagydiófa u. 10-12.
Posta cím: 1447 Budapest, Pf.: 541.

Fent nevezett ügyiratszámú eljárásban az alábbi észrevételeket tesszük:


1.Nem tartjuk elfogadhatónak, hogy a gerincút átadása előtt a logisztikai beruházást megkezdjék. Jelenleg az 5101-es út túlterhelt, Halásztelken 7,5 tonnás átmenő forgalom korlátozás van. A területen létesítendő logisztikai beruházáshoz kapcsolódó bontási / építési tevékenységből keletkező teherforgalom fogadására nem alkalmas a gerincút nélkül a meglévő 5101-es út. Ezt a közútkezelő is leírta és korábban benyújtott levelünkben is mellékeltük a közútkezelői állásfoglalásokat.
2.Az 1/1 számú mellékletben szereplő egyeztetési jegyzőkönyv szerint a közúti és a repülési zajt is figyelembe kell venni az előzetes vizsgálati dokumentációban. A felügyelőség felhívta a figyelmet, hogy a műrepüléshez nem fogja engedélyét adni. A dokumentációban nem találtunk számításokat a kisgépes repülés és a műrepülés által keltett zajhatásokra, így a dokumentáció nem felel meg a 2007. 05. 11-i emlékeztető előírásainak.
3.Az 1/1 melléklet szerint a tervezett beruházás nem növelheti meg 3 dB-nél jobban a jelenlegi zajszintet. Nem találtunk a zajszámításban adatot a tervezett beruházással közvetlenül határos Halásztelki lakóterületet érintő zajnövekedésre. A dokumentáció szerint a közúti forgalom a beruházással érintett terület belső útjain is jelentkezni fog. A 4. sz mellékleten jelölt belső úthálózat északi feltáró útja Halásztelek első lakóingatlanaitól kb. 20m-re van elhelyezve.
4.A terv félreérthetően jelöli a tervezett 1. ütemet. A 3. sz. melléklet 6 db csarnokot jelöl, ugyanakkor a 4. sz. mellékleten és a 9. sz mellékleten 12 db csarnok szerepel. Az 5. és 6. sz mellékletben egy másik területen jelöl beépítést.
5.A 2. sz mellékletben szereplő rendezési terv részlet nem Tököl Város hatályos településrendezési terve. A folyamatban lévő rendezési terv módosítás nem veszi figyelembe a 2005. évi LXIV. törvény 5.§ (3) bekezdését. Nem tartjuk elfogadhatónak, hogy Halásztelek lakóövezetével közvetlenül határosan ipari, gazdasági övezet kerüljön kijelölésre a 200m-es védősáv nélkül. Egyesületünk a rendezési terv véleményezőjeként ezt korábban jelezte Tököl Városa felé is.
6.A 3. sz mellékletben jelölt feltáró útkapcsolatokat több szempontból is aggályosnak tartjuk. A kanyarban jelölt fordulósávos balra kanyarodó kapcsolat közlekedési lámpa nélkül balesetveszélyes, mivel egy beláthatatlan kanyarulatban szerepel. Közlekedési lámpa elhelyezése a kanyarban véleményünk szerint szintén balesetveszélyes szintén a beláthatóság hiánya miatt. További problémát okoz Halásztelek irányából a délutáni forgalom feltartása, mivel az út jelenleg is túlterhelt és a kanyarban elhelyezett közlekedési lámpa visszatorlódást okozna a város központja irányában, ezzel növelve a zajt és a lakott területen belüli káros anyag kibocsátást. A terven jelölt körforgalom szintén megkérdőjelezhető, mert Halásztelek és Szigethalom között ez a 4. körforgalom lenne (a gerincút tervezett 2 körforgalma és a Tesco engedély nélkül épült körforgalma mellett). A jelölt körforgalom lehetővé teszi a logisztikai területről Halásztelek irányába történő kifordulást. Ezt elfogadhatatlannak tartjuk, mivel a Halásztelken áthaladó 5101-es út már jelenleg is túlterhelt és nem növelhető rajta tovább a forgalom.
7. A dokumentáció a 21. oldalon a hatások elemzésekor kiemeli az ország jelenlegi fejlettségi szintjét tekintve milyen pozitív hatást jelent a beruházás, nem vizsgálja ugyanakkor a logisztikai beruházás következményeként a területet érintő szegregációs problémát. A 7. oldalon a dokumentáció megemlíti a vasúti és légi kapcsolatok lehetőségét is, így várható, hogy a fejlesztések során ezen szállítási módokat is igénybe akarják majd venni. A légi szállítás Szigethalom, Szigetszentmiklós Halásztelek, Érd, Százhalombatta és Tököl területein is jelentős mértékben rontja az életkörülményeket és emiatt tömeges elköltözések várhatók a területről, alacsonyabb igényszintű, szűkebb anyagi lehetőségekkel bíró embercsoportok beköltözése mellett. Ez a terület szegregációjához, versenyképességének csökkenéséhez vezet. A vasúti feltárás is problémát okoz a területen, mivel a területről egyetlen vonalon, a HÉV vonalán lehet vasúti összeköttetést biztosítani. A HÉV sűrűn lakott területek között halad át, így a jövőben esetlegesen tervezett vasúti teherszállítás által keltett zaj és rezgés hatások Szigethalom, Szigetszentmiklós, Dunaharaszti és Budapest jelentős részén jelentkezni fognak.
8.10. sz melléklet nem tartalmazza Tököl mérőállomás értékeit, ahol tudomásunk szerint a legközelebbi mérőállomás van. Nem értjük, hogy 2010-ben beadott hatástanulmány miért 2008-as légszennyezettségi adatokat vesz figyelembe.
9.A forgalmi adatok vizsgálatánál az 57. oldalon 2007-es forgalmi adatok szerepelnek, ami véleményünk szerint nem fogadható el 2010-es vizsgálati anyagban.
10.A 7. mellékletben szereplő közlekedési zaj számításánál a 2007-es adatokban 249 db autóbusz illetve 3500-7000 kg közötti teherautó és 901 db csuklós busz illetve 7000 kg feletti teherautó szerepel. Nem értelmezhető, hogy a gerincút nélküli 2025-ös forgalmi adatoknál hogyan csökkenhet ez le 241 db autóbuszra illetve 3500-7000 kg közötti teherautóra és 511 db csuklós buszra illetve 7000 kg feletti teherautóra. Ha ez igaz lenne, akkor a logisztikai beruházás csökkentené a teherautó forgalmat, ami nyilvánvalóan téves állítás. Ilyen méretű logisztikai létesítmény nem tölthető fel 1500 kg-nál kisebb hasznos teherbírású tehergépkocsival.
11.A közlekedési zaj számítások nem részletezik Szigethalom terhelését. A Halásztelken 2009-ben életbe lépett súlykorlátozás miatt sem az építés, sem az üzemeltetés alatt nem haladhatnak át a teherautók, így a gerincút megépülte előtt minden teherforgalom Szigethalom túlterhelt főútján jelentkezne. A meglévő nagy forgalom miatt Szigethalom útján nem növelhető tovább az átmenőforgalom, így sem az építkezés, sem az üzemeltetés nem oldható meg a gerincút átadása előtt.
12.A 63. oldalon található építési hulladékokat részletező táblázatban 10 tonna kitermelt talaj szerepel, ami 1800 kg/m3-es talaj testsűrűséggel számolva 5,5 m3 talajnak felel meg. Egy csarnoképület alapteste is jelentősen túllépi ezt a mennyiséget és a területen az első ütemben 6-10 db csarnok elhelyezését tervezik. A beruházáshoz 96 000 m2 összterületű szilárd burkolatú úthálózatot terveznek, ami 60 cm mélységű útalapozást feltételezve 57 600m3, azaz 103 680 tonna kitermelt talajt jelent, csak az úthálózat kiépítéséhez. Ezt a mennyiséget a helyszínen felhasználni véleményünk szerint nem lehet. A kitermelt talaj elszállítása a gerincút megépülése előtt nem oldható meg, csak Szigethalom túlterhelt főútjának további terhelésével, ami nem fogadható el.
13.Hiányoljuk a tervezői nyilatkozatból a szakági tervezők aláírását. Nem tudható, hogy a szakági munkarészeket ki készítette.

Szigethalom, 2010. május 28.

 

Belépés

Partnereink