A Jövő nemzedékek országgyűlési biztosához fordultunk

Admin1
2011. 03. 13 - 21:47

Tisztelt Címzettek, tisztelt Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa!

 Lentebb küldöm Dr Szaló Péter úr válaszát, a környező települések több civil szervezetének kérésére.

 Szeretném felhívni a figyelmet a reptér privatizációjának menetére, melyből kiderül, hogy még az értékesítés előtt szakértői tanulmány kimondta a terület alkalmatlanságát a repülési funkciók bővítésére a körbeépítettség miatt. http://www.elhetokornyezetunkert.hu/hirek/tokol/ontsunk-tiszta-vizet-poh...

 Felhívnám a figyelmet az eredeti privatizációs kiírásra, mely nem repülőtérként értékesítette a területet: http://www.elhetokornyezetunkert.hu/az-eredeti-privatizacios-kiiras

 A Polgári Légügyi Hatóságon a repülõterek között jelenleg nem tartják nyilván az objektumot, mivel repülõtéri mûködési engedélye nincs, jelenleg az ingatlan a bérlõ nevére szóló (ideiglenes) „nem nyilvános fel- és leszállóhely” minõsítéssel szerepel a légügyi nyilvántartásban.

 
Csatoltan küldöm a privatizáció előtt a környező lakosok kérésére az ÁPV Rt-től érkezett tájékoztatást, melyben leírják, hogy  az ÁPV Rt nem dönt a repülőtér jövőbeni fejlesztése ügyében, a fejlesztés során az érintett Önkormányzatok megkerülhetetlenek.

Szintén érdemes elgondolkodni a 2004-ben Budapesten megrendezett környezet egészségügyi konferenciáról, amelyen a résztvevők célkitűzésként megfogalmazták: http://www.elhetokornyezetunkert.hu/hirek/kornyezetvedelem/kornyezet-es-...

 4. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy csökkentjük a betegség és rokkantság kockázatát, amely a veszélyes vegyi anyagoknak (például nehézfémeknek), fizikai tényezőknek (pl. fokozott zajnak) és biológiai ágenseknek, valamint veszélyes munkakörülményeknek a terhesség, a gyermekkor és serdülőkor során való kitettségből (expozícióból) ered.

Felhívnám a figyelmet, hogy a régió legtöbb gyermekvállalását felmutató térség öleli körül a bezárt, jelenleg repülőtéri státusz nélküli területet. Véleményünk szerint felelőtlenség, hogy egy népesedési gondokkal küszködő országban, a WHO konferencián elfogadott kötelezettségvállalások ellenére egy bezárt katonai létesítményt, a környező településeken élő gyermekek kárára ismét meg szeretnének nyitni, a gazdasági érdekeket az egészséges élethez való alkotmányos jog fölé helyezve.

Felhívnám a figyelmet a Jövő Nemzedék Országgyűlési Biztosának egyik vizsgálatára, mely kimondta: http://jno.hu/hu/?&menu=aktualis&doc=sajto-nemdohanyzok-110304

"Az országgyűlési biztos a törvénymódosításról indult vita kapcsán rámutat: gazdasági részérdekek csak a legszigorúbb alkotmányossági követelményeknek megfelelően írhatnak felül környezetvédelmi érdekeket, jelen esetben pedig az egészséges környezethez való jog prioritást kell, hogy élvezzen a gazdasági érdekekkel szemben."

Úgy gondoljuk, hogy egy szűk gazdasági érdekcsoport fejlesztési igénye a területen nem ad indokot több tízezer ember életkörülményeinek ellehetetlenítésére. A jelenleg nem nyilvános fel és leszállóhely leszálló irányában Szigethalom tengelye van, a szigethalmi legközelebbi óvoda felett 50-60 m magasan ereszkednének a sugárhajtású gépek a terület reptérré történő átminősítése és cargo reptérként történő üzemeltetése esetén. Halásztelek első lakóháza a nagy gépek fogadására alkalmas tervezett párhuzamos gurulóúttól (melyet Tököl Város 2010-ben elfogadott Településrendezési Tervében jelölnek)  350 m-re található. Érd, Százhalombatta irányában a terepszint emelkedik, így ezen települések jelentős része is nagy zajhatásoknak lesznek kitéve, mivel egy felszálló gép egy kilóméteren 70m-t emelkedik: http://www.elhetokornyezetunkert.hu/hirek/murepules/tokoli-kornyezet-kon...

Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a nem nyilvános fel- és leszállóhely nagy része a Csepel-Halásztelek vízbázis "B" jelű hidrogeológiai védőterülete fölött van, és a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség a KTVF: 5020-3/2008 számú határozatában foglaltak szerint: „a tököli volt szovjet katonai repülõtér területén végzett sportrepülést a hidrogeológiai „B” védõövezetet veszélyeztetõ szennyezõforrás és a vízbázis védõterületén jelenleg meglévõ és a jövõben keletkezõ szennyezõforrások felszámolása, megszüntetése érdekében az érintettek (üzemeltetõ, önkormányzatok, szakhatóságok) – egymással együttmûködve – kötelesek minden szükséges intézkedést megtenni.”

Az ivóvízkészletünk szennyezésével nem csak térségünk, de Budapest jelentős része is érintetté válhat a területen történő repülőtér fejlesztéssel kapcsolatosan. http://elhetokornyezetunkert.hu/hirek/kornyezetvedelem/vizbiztonsagi-koc...

Szeretném felhívni a figyelmet, hogy jelenleg a nem nyilvános fel és leszállóhely egy olyan, vélhetően jogsértő módon kiadott engedély alapján működik, amit 2009 decemberében 1 munkanap alatt adtak ki, a KET szerinti hatásterületen történő meghírdetés, a hatásterületi önkormányzatok kiértesítése és a KET szerinti ügyféli kör vizsgálata nélkül. Az 1 munkanap alatt kiadott engedély a kiadás napján jogerőre is emelkedett. Csatoltan küldöm az ügyben eljárő Legfőbb Ügyészség levelét

Szeretném felhívni a figyelmet, hogy Egyesületünk még 2010 novemberében jelezte a Légiközlekedési Igazgatóság felé, hogy minden eljárásban részt kíván venni ami a tököl volt szovjet katonai repteret érinti, ennek ellenére ügyféli jogunkat a mai napig nem biztosították, a folyamatban lévő eljárásba a betekintést, kérésünk ellenére a mai napig nem engedélyezték. Korábban Százhalombatta ügyféli jogát is bírósági úton kellett kikényszeríteni a Légiközlekedési Igazgatóságtól egy másik eljárásban. http://emla.zoldpok.hu/ekd/drupal/files/511_itelet.pdf 

Úgy véljük a Légiközlekedési Igazgatóság Egyesületünkkel és a hatásterületen élő lakossággal szemben sorozatosan megsérti a környezeti információhoz való hozzáférés jogát, ellentmondva az aarhusi egyezménynek, mellyet a Magyar Köztársaság is törvénybe foglalt.  http://www.foek.hu/zsibongo/aarhus/index.htm.

Nem találtunk olyan hírdetést, ahol a Légiközlekedési igazgatóság a folyamatban lévő eljárásáról adna tájékoztatást és tudomásunk szerint nem értesítették ki hivatalosan a hatásterületi önkormányzatokat sem a folyamatban lévő átminősítésről. http://www.nkh.hu/Hirdetmenyek/repules/Lapok/default.aspx

Kérem a tisztelt Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának vizsgálatát az ügyben, különös tekintettel az alkotmányban biztosított egészséges élethez való jogra, valamint az önkormányzati és építési törvényben megfogalmazott garanciákra, mely szerint a helyben élő, állandó lakcímmel rendelkező lakosok érdekei fölé nem helyezhető egy betelepült vállalkozás gazdasági érdeke.

Kérem az Önkormányzatokat, hogy csatlakozzanak kérésünkhöz a helyi lakosok védelmében.

Kérem a további címzetteket, amennyiben egyetértenek levelemben foglaltakkal jelezzék azt a jövő nemzedéke országgyűlési biztosa felé a jovonemzedekek@obh.hu címen.

Kérem továbbá, hogy a tököli nem nyilvános fel- és leszállóhely hatásterületén élő lakosság felé aki tudja továbbítsa levelemet, hogy a hatásterületen élő lakosok kinyilváníthassák véleményüket a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa felé.

 

Belépés

Partnereink