Dr Szaló Péter válasza: Miért költöztek reptér mellé?

Admin1
2011. 03. 13 - 21:44
Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!
 
A tököli volt katonai repülőtér környéki civil szervezetek képviseletében Önök kifogásolták, hogy a Budapesti Agglomerációról szóló 2005. évi LXIV. törvény (a továbbiakban BATrT törvény) módosításával kapcsolatos BM-590/2011. számú előterjesztésben a Tököli repülőtér egyéb nyilvános és nem nyilvános polgári célú repülőtérként szerepel. A repülőteret a 2. számú (térképi) melléklet (Szerkezeti Terv) tünteti fel, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolását tartalmazó 1/2. számú melléklet pedig,mint az egyedi építménnyel rendelkező települést, nevesíti Tököl városát.
Levelükre, a repülőtér BATrT törvény módosítása tervezetében való szerepeltetését meghatározó jogszabályok időrendben történő feltüntetésével, a következő választ adom.
A Tököli repülőtér funkcióját a Kormány az állami repülőterek további hasznosításáról szóló 2030/2001. (II. 9.) határozatában rögzíti, amelyben hozzájárult a Tököli repülőtér polgári légiközlekedési és kiegészítő vállalkozási célra történő elidegenítéséhez.
A repülőtér az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: OTrT törvény) Szerkezeti Tervében és szöveges mellékletében, az OTrT törvény 2008. évi módosításáig, mint kereskedelmi (nemzetközi) repülőtérré fejleszthető repülőtér szerepelt.
A szóban forgó terület repülőtéri státuszát erősíti meg a tököli volt honvédségi repülőtér értékesítésének jóváhagyásáról szóló 2346/2004. (XII. 26.) Korm. határozat, amelyben a Kormány jóváhagyja a tököli ingatlannak – az UVATERV MBO Kft., a TRIGRÁNIT Fejlesztési Rt. és az EURO-INVEST Közép-Európai Befektetési Rt. konzorciumi tagok által létrehozott – a Tököl Airport Rt. részére történő értékesítését „…polgári légiközlekedési és kiegészítő vállalkozási…” célra.
2005. évben került elfogadásra a BATrT törvény, melynek szöveges melléklete nem tartalmazza a Tököli repülőteret, mivel a BATrT törvény az OTrT kiegészítő törvényeként került jóváhagyásra, viszont a Térségi Szerkezeti Terv a repülőtér területét az úgynevezett egyéb rendeltetésű terület térségi területfelhasználási kategóriába sorolja. Az egyéb rendeltetésű területre a BATrT törvény 10. § (1) bekezdése az alábbi szabályt rögzíti:
„10. § (1) Az egyéb rendeltetésű területbe olyan települési (közlekedési vagy különleges területek) tartoznak, amelyek – nagy kiterjedésük lévén – térszerkezeti jelentőségűek.”
A repülőtér az OTrT törvény 2008. évi módosítása során, az Országgyűlés Területfejlesztési Bizottsága által benyújtott módosító javaslat elfogadásával, kivételre került a törvényből, ezáltal országos jelentőségű infrastrukturális létesítmény státusza megszűnt.
Tököl város településszerkezeti tervének módosítása a 232/2010. (IX. 27.) ÖK. határozattal, a szabályozási terv és helyi építési előírások a 15/2010. (IX. 28.) ÖK. rendelettel elfogadásra kerültek. A településrendezési eszközökben a szóban forgó terület – összhangban a fenti kormány-határozatokkal és a BATrT törvény előírásaival – közlekedési (légi közlekedési terület) és különleges (kereskedelmi-szolgáltató) terület besorolást kapott.
A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a terület nem nyilvános fel- és leszállóhely státusza 2010. december 31-én megszűnt. A Tököl Airport Zrt. – a rendeletben foglalt lehetőséggel élve – kérvényezte a terület repülőtérré minősítését, mely folyamatban van. A repülőtérré minősítés során a légiközlekedési hatóság a környezetvédelmi szempontok érvényesítése érdekében az illetékes szakhatóságokat bevonja.
A fenti kormány-határozatokkal, illetve Tököl város településrendezési eszközeivel összhangban, a kiépített infrastruktúra hasznosítása érdekében a BATrT törvény módosítása tervezetében célszerűnek tartjuk a Tököli repülőtér polgári célú besorolásának szerepeltetését.
A Terv az agglomeráció egészét szabályozza, ennek során helyet kell biztosítani a gazdasági tevékenységeknek, a közlekedésnek és sok, az élettel együtt járó és sajnos környezetet terhelő területfelhasználási elemnek. Az agglomeráció sok településének kell elviselnie a területüket érintő közlekedési és más eredetű terheléseket, ami a térbeli munkamegosztás jelenlegi magas szintjéből fakad. Megértem törekvésüket, hogy lakóterületük terhelését mérsékeljék, de azok, akik a repülőtér közelében vásároltak vagy építettek lakóházat, tudatában voltak a repülőtér jelenlétének. Kedvezőbb az itt élők számára a repülőtér polgári célú hasznosítása, mint a korábbi nemzetközi kereskedelmi célú besorolás, ez a környezetet kevésbé terheli, ugyanakkor a tágabb térség számára fejlődési lehetőséget is biztosíthat.
Kérem szíves megértésüket!
 
Üdvözlettel:
 
Dr Szaló Péter
helyettes államtitkár
Belügyminisztérium
 

Belépés

Partnereink