Petíció dr. Orbán Viktor miniszterelnök részére

Admin1
2011. 06. 08 - 13:39

 Tisztelt Miniszterelnök Úr!

 Kormányrendeletek értelmében az illetékes hatóságoknak 2011. június 30.-ig döntést kell hozniuk a nem nyilvános fel- és leszállóhelyek átminősítéséről. Ez vonatkozik a jelenleg nem nyilvános fel- és leszállóhelyként használt, tököli, volt katonai repülőtérre, (a továbbiakban, a valódi polgári repülőtértől megkülönböztetendően: reptérre) is. Ezért ebben az ügyben újra megismételjük segítségkérésünket a magyar kormány miniszterelnökéhez.

Tesszük ezt arra a biztató kijelentésére alapozva, amit 2010. szeptember 29.-én, a Vas Népének adott interjújának egyik kérdésére válaszául adott:  „Adódik a kérdés: vajon tényleg szükség van-e ennyi reptérre? Az igazi kérdés azonban az, hogy az ott élő embereknek kellenek-e ezek a repterek.”  http://www.vasnepe.hu/cimlapon/20100929_orban_viktor_interju

El kell mondanunk, hogy se előtte, se azóta nem hallottunk ilyen szemléletű, felelős nyilatkozatot, amelyben politikai vezető a repülőterek környezetében élő emberek kívánságait, érdekeit  jelölte volna meg elsődleges szempontként a döntés meghozatalában.

Ezért mi, a tököli nem nyilvános fel- és leszállóhely  környezetében élő emberek, illetve érdekvédő szervezetek képviselői, itt és most, ezzel a levelünkkel, már az új körülményeket, változásokat is figyelembe véve, a 6280 aláíró és a többi, mintegy százezer embernek a nevében, akiket még érint, vagy érinthet a reptér jelenlegi és tervezett működése, megerősítjük a 2008-2009 évi, miniszterelnökökhöz intézett petíciónkat, és azt válaszoljuk a Miniszterelnök Úr által feltett kérdésre, hogy az itt élő embereknek nem kell ez a reptér.

Nem hiszünk másfajta megoldásban. Az, hogy miniszterelnökhöz fordultunk a múltban, és fordulunk most is, nem azért történik, mert nem akartuk ügyünket alacsonyabb közigazgatási szinten megoldani. Biztosíthatjuk a Miniszterelnök Urat, hogy mindent megtettünk eddig is. Azonban gyakorlatilag eredménytelenül. Sem a különféle hatóságokkal, sem a tulajdonosokkal való levelezések, tárgyalások, sem a 2004 évi privatizáció előtti, repülés felújítás elleni petíció az ÁPV Rt.-nek (1284 aláírás), sem a 2007 évi, környezetvédelmi miniszterhez intézett petíció és demonstráció, sem a félpályás útlezárásos tüntetés és a válasz nélkül hagyott 2008-2009 évi 6280 aláírásos petíció az előző miniszterelnökökhöz nem vezetett semmiféle eredményre.

Ezért azt kérjük a Miniszterelnök Úrtól, hogy segítsen nekünk, bajban lévő embereken, akiknek az életét a II. világháborús és hidegháborús 50 év katonai repülései után, az 1990-2004 utáni nyugalmas élet és fejlődés, a 14 évig tartó csend-kárpótlásunk után, ez a 2004-2005-ben felújult repülés tönkretette, és folyamatosan teszi továbbra is tönkre. Kérjük, bírálja felül, vétózza meg az előre láthatóan megadásra kerülő reptéri átminősítést, mondja ki, hogy ez a reptér nem alkalmas semmiféle egészséget, környezetet nem sértő és biztonságos repülésre, és jogilag érvényes határozattal egyszer s mindenkorra szüntesse meg a reptér repülési funkcióját.

Indokaink a következők:

 A reptér valódi történelme, lakókörnyezeti elhelyezkedése és alkalmatlansága

 A közkeletű hittel és szóhasználattal szemben ez a reptér sohasem volt polgári repülőtér. Ezt a létesítményt, rövid magyar előzmények után, a II. világháború alatt, a megszálló német és orosz diktatúrák hadseregei számára hozták létre, illetve működtették. A katonai repülőtér születése pillanatában rossz helyre került, mert a közelben fekvő három település már akkor érdemi védőtávolságok nélkül, közvetlenül körülölelte a repülőteret.

Tehát, ellentétben pl. a síkvidéki, országos jelentőségű Ferihegyi repülőtér, vagy a  szintén ellenzett, és az első fokon környezetvédelmi hatóságilag letiltott szentkirályszabadjai reptér lakóházaktól  való  lévő több km-es távolságaitól, (Balatonalmáditól 3-4  km) itt, a tököli reptér mellett, Halásztelek házai oldalirányban 200-300 méterre, Szigethalom első házai leszálló irányban 500-600 méterre, Tököl 1000 lakásos lakótelepének házai oldalirányban 1000-1200 méterre, Érd Óváros és Százhalombatta Óváros házai felszálló-, illetve oldalirányban 2,2 - 2,4 km-re (amely a domborzat emelkedése miatt kb. 1,8 km-nek felel meg) helyezkednek el.

Ezért úgy véljük, nem igaz az az amúgy jogilag irreleváns érv, hogy a reptér volt itt előbb, és a leghatározottabban visszautasítjuk azt az ebből levont ítéletet és reakciót, hogy mi miért voltunk olyan ostobák, hogy ide költöztünk, tehát, ha ez nekünk nem tetszik, akkor költözzünk el. (Az ombudsmani állásfoglalással összhangban valljuk, hogy ez a kérdés a tököli volt katonai reptér estében nem keletkeztet jogot se környezetvédelmi, se egészségügyi jogsértésre, se birtokvédelmi jogsértésre.) Ráadásul itt nem is ez a helyzet, mondjanak az ellenérdekeltek bármit, a reptér legközvetlenebb környezetében és a Duna túloldalán lévő ősi települések is már évszázadok óta ugyanúgy lakottak, mint most. A lakossággyarapodás, amit egyesek úgy állítanak be, mintha az a reptér irányába, arra ráépülve történt volna, a valóságban a reptér kerítésétől távolabb zajlott. Tehát, ismételjük, történelmi térképek igazolják, hogy a reptér a már meglévő lakóházak közé ékelődött be, valamint, hogy mi, mind a katonai megszállókkal, mind az új, repteret működtető, erőltető, ide betolakodó tulajdonosokkal, hobbirepülősökkel szemben itthon vagyunk, mindig is itt éltünk.  A reptér tágabb környezetében 1990 után valóban beinduló fejlődésnek egészen más oka van, ez pedig a repülés megszűnése.

Összefoglalva tehát megállapíthatjuk, hogy sem a reptér korai kezdeményezői, se a két, megszálló diktatúra képviselői nem törődtek az itt élő emberekkel, környezetvédelem akkoriban nem létezett. Életminőséghez legfeljebb a politikai, gazdasági eliteknek volt joguk. Ezért ennek a diktatúrák által létrehozott és működtetett katonai repülőtérnek tartalmi és környezetvédelmi értelemben, a XXI. században, az Európai Unió tagállamában, nem lehet jogfolytonos utóda semmilyen polgári, kereskedelmi, vagy sport, vagy 4. osztályú repülőtér, csak azért, mert a neve formálisan ugyanaz és fizikailag továbbra is ott van.

*

Ezt, maguk az új magyar demokrácia politikusai is így érezhették, mert a rendszerváltáskor, a szovjet csapatok kivonulása utána a reptér működését fokozatosan beszüntették, majd a repteret formálisan is megszüntették. Ennek azonban előzményei is voltak. Az itt élő emberek 1988-ban már nem voltak hajlandók tolerálni a szovjet katonai repülések okozta zajterrort, és bátran, lakossági tiltakozást szerveztek. A pilóták helyi kiképzését beszüntették, az oktatórepüléseket Ukrajnába helyezték át, a hétvégén nem repültek.

A szovjetek eltávozása után az itt élők fellélegeztek, és 40 év után végre elkezdtek élni, egy jobb, európai emberhez méltó életben reménykedve, lévén hogy maga a nagypolitika is azt hirdette, hogy itt nem lesz többé semmiféle repülés, és 2004-ig gyakorlatilag nem is volt. A térségbe betelepülők első kérdése az önkormányzatok felé a repülőtér sorsára vonatkozott. A lélekszám növekedésének egyik fő motorjai éppen az állam helyi képviseletének minősülő önkormányzatok voltak. Telek eladásokkal, szabályozási tervek módosításával lehetővé tették a lélekszám erőteljes növekedését, miközben egyik 1990 utáni magyar kormány se figyelmeztette őket arra, hogy a Magyar Köztársaság reaktiválni szándékozik ezt a repülőteret. Sőt, ez után az állam, a szovjet tiszti lakótelepet térítés nélkül, címzett hasznosítási céllal a tököli önkormányzat részére felhasználásra átadta. (1032/1991. (VII. 9.) Korm. határozat) A repülőtér közvetlen közelében, az addig meglévő lakóházakon kívül, 1000 lakásos lakótelep, bölcsőde, óvoda, iskolák, idősotthonok, átmeneti ápolási otthon, szakorvosi rendelők kerültek kialakításra. Az itt élők, a számukra pozitív önkormányzati és az így érzékelt állami intézkedések[1] után teljes joggal és jóhiszeműen azt gondolhatták – és ez szerintünk is így van – hogy ezen a lehetetlen, erre alkalmatlan területen örökre megszűnt a repülés.

Az eltelt 14 év, majd az azóta eltelt 7 év alatt a térségben rendkívül jelentős demográfiai, életmódbeli változások is történtek. Mára a környező települések Magyarország legjobban gyarapodó térsége a gyermekvállalások számát tekintve. Az itt, jellemzően kertvárosias övezetben élők számára természetessé és elvárássá vált a csönd. A szovjet időkhöz képest emiatt elvileg még lehetetlenebbé vált a repülés. A lakóházak s a köz- és gyermekintézmények már említett egyedülálló közelsége miatt a zajterhelés, a rezgésterhelés, a légszennyezés, (nagygépes repülés esetén a nagy légörvények), a lakóházak feletti, nagyon alacsony le- vagy felszállási műveletek (30-100 méter), és 300 méter magasságban a körözési manőverek biztonsági kockázatai más repülőterekhez, így a Ferihegyihez viszonyítva is aránytalanul nagyobb mértékben terhelik és veszélyeztetik az itt élőket. Véleményünk szerint a repülőtér ilyen környezeti feltételek között történő működtetése csak a lakókörnyezetben élők életének, egészségének, tulajdonának veszélyeztetésével, alkotmányban rögzített jogaik súlyos sérelmével valósítható meg.

 A repülési zaj helyes értékelése és a zaj lelki, egészségügyi hatásai

 A zaj, ezen belül a repülési zaj több új, eddig nem ismert egészségügyi hatásait, szintén a mellékletben részletezzük, de mára már ezek egyre közismertebbé is váltak. Amiről viszont nem esik szó a tanulmányokban, de mi, még a fiziológiai hatásoknál is súlyosabbnak érezzük, azok a lelki hatások, amelyekkel naponta találkozunk: sokan alkoholba, vagy nyugtatószerekbe menekülnek, de életek, házasságok is mennek tönkre, szűnnek meg a repülés okozta idegfeszültség, elkeseredettség és tehetetlenségérzés miatt.

*

A reptér környezetében élőket sújtó jelenlegi zajszennyezésről, annak jellegéről, a zajértékelés és szabályzás mikéntjéről, hiányosságairól sajnos sokak nagyon tájékozatlanok, sok a félreértés. Pl. Fónagy János államtitkár úr is azt mondta a 2010 évi interpellációra adott válaszában, hogy a reptéren jelenleg csak korlátozottan szállhatnak le- és fel gépek.” Sajnos ez egyáltalán nem így van. Ezekről részletesen csak a mellékletben szólhatunk, de a lényeget itt is el kell mondanunk:

A tököli reptéren folyó repülést már jelenleg is évi kb. 10 – 14 000 (napi 30-40) fel- és leszállással jellemzik. Azonban a le- és felszállás számának önmagában való megadása nem nyújt valódi információt magáról a repülések mennyiségéről, a tágabb környezetet érő zajterhelésről. Ezen a reptéren ugyanis folyik egy oktató, kiképző, gyakorló repülési üzleti tevékenység is, az itt repülő gépek zöme ezért jár ide, és ez azt jelenti, hogy a sportgépek folyamatosan köröznek a fejünk felett, vagy a közelünkben, az ún. iskolakörön. A valóságban tehát minden egyes ilyen ide látogató repülőgép le- és felszállásának 2-2 percéhez további 1-2 óra körözés társul, azaz reggeltől estig (akár este 10-ig) folyamatos zajban élünk. Az is lényegesen különbözik más, urbanisztikailag, geográfiailag jobb adottságú repterektől, hogy a le- és felszállási műveletek a lakott területek felett nem ezer méter magasságban, hanem 30-100 méteres magasságban történnek a házak felett, mert azok annyira közel vannak, és fizikailag se valósíthatók meg másként. Már maga a repülés is csak eleve 300 méteres magasságban zajlik.

De ez még nem elég, a légügyi hatóságnál elérték, hogy a két magyarországi műrepülő légtérből az egyiket éppen ide jelölték ki. Ez azt jelenti, hogy napi 4 órában engedélyezettek a műrepülési gyakorlatok, amelyek akkora zajjal járnak, hogy 7 km távolságra is elhallatszanak, és mindezt szinte közvetlenül az iskolák, óvodák, idősotthonok felett.

Folyik itt zajos repülési és műszaki vizsgáztatás is.

Létezik ezen kívül sétarepülő szolgáltatás is, továbbá motoros sárkányrepülés oktatás, és ezek mind-mind további zajterhelést okoznak számunkra.

Mindezeken felül, a Ferihegyi Repülőtér forgalma egy jelentős részének átirányítása miatt térségünk 2007. óta egy újabb, plusz repülési zajterhelésnek is ki van téve.

 A szakemberek legújabb kutatásai és mérései szerint (Mellékletben) azt is figyelembe kell venni, hogy esetünkben a terület meghatározó része kertvárosias övezet, amelyben eleve kisebb a közlekedési és egyéb eredetű háttérzaj, és ezért a repülési hangok sokkal jobban kiütköznek, sokkal erősebben zavaróak, mint nagyvárosias környezetben. Szükséges volna figyelembe venni a különféle repülés zajoknak a többi közlekedési zajkibocsátónál zavaróbb frekvenciáit és a zajimpulzusok hatásait.

*

A tulajdonosok, fittyet hányva panaszainkra, a reptér zajkibocsátását még azzal is tetézik, hogy meglehetős gyakorisággal egész kifutópályás autóversenyek szervezését engedélyezik akár késő estig, illetve lehetővé tették a kifutópálya mellett egy állandó motokrossz és egy állandó autós driftpálya létrehozását és üzemelését is, amelyeken mára már szinte mindennapos ez a szórakozás, és ahol sokszor még a repülőgépeknél is hangosabbak a megállás nélkül, reggeltől estig köreiket rovó, feltuningolt autóikat berregtető, húzató, kerekeiket nyikorogtató, kilométerekre látszóan füstölő, porzó autósok, motorosok.

Éppen ezért kijelentjük, hogy petíciónk értelemszerűen vonatkozik e zajos tevékenységek tiltására, sőt, az esetleg tervbe vett repülőgépmotor próbázó, vagy repülőgép javító létesítményekre is. Utóbbiakat még akkor se tudnánk elfogadni, ha azokat közúton hozná ide. Nem szeretnénk, ha a repülés megszüntetése után a tulajdonos ezekkel kárpótolná magát, újra a mi kárunkra.

*

Röviden azt is megemlítjük itt, hogy ezeknek az autósversenyeknek a helyi szabályozását a környezetvédelmi felügyelőséggel együttműködve, 2010-ben megalkotta a ráckevei kistérség regionális hatósága. Határozata tökéletesen egybeesik a Hungaroringre vonatkozó legújabb, 2011 évi ombudsmani állásfoglalással. (Mellékletben) Ennek értelmében ezeknek az autósportoknak a kibocsátása nem közlekedési, hanem szórakozási kategóriába esik, ezért nem közlekedési átlagok, hanem helyi, önkormányzati zajrendeletek maximális kibocsátási határértékei vonatkoznak rájuk. És mint ilyenek, nyilvánvalóan ezen a lakott területen nem teljesíthetők. Mégsem történik semmi a hatóságok részéről. Véleményünk szerint ugyanezt az elvet kellene alkalmazni mind a repülésoktatásra, mind a műrepülésre. (Utóbbit, más helyen, maguk a műrepülők is elismerték, egy sporttámogatást kérő levelükben.) Egyik autós, vagy repülési mód sem A-ból B-be való eljutást szolgáló közeledés, hanem csak szórakozás, illetve oktatás. Ha ezt az elvet alkalmazhatnánk, a felettünk, vagy közelünkben elhúzó 60-65 dB-es zajcsúcs kibocsátású iskolaköröző repülőkre, vagy a sok-sok kilométerekre elhallatszó, 75-80 dB zajcsúcsokat produkáló műrepülőkre, akkor itt ezen a helyen egy percig nem repülhetnének. Álláspontunk tökéletesen egybeesik a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa hivatalának 2010 évi álláspontjával, aki megállapította, hogy a dunai légi bemutatók elbírálásánál a fentieket kijátszó értelmezési tévedéssel éltek a légügyi vagy környezetvédelmi hatóságok: A rendezvény nem megfelelő osztályozása és így a zajhatárérték túllépése az egészséges környezethez való alapvető joggal összefüggő visszásságot okozott.” „A Red Bull Air Race repülőrendezvény olyan nagy zajjal jár, hogy az veszélyezteti az egészséges környezethez való jog érvényesülését”

Nos, mi itt, az ország legsűrűbben lakott vidéki térségében akár az év minden hétköznapján kénytelenek vagyunk ilyen hangoknak, ilyen terheknek kitéve élni, és ezt, a légügy szerint el is kellene viselnünk!

A zajkérdés összefoglalásaként kijelenthetjük, hogy egy-két kivételesen rossz időjárású napot leszámítva, folyamatosan olyan zajban és olyan kockázatok közepette élünk, amelyeket egyáltalán nem kötelességünk tűrni.

 Az ombudsmani állásfoglalás

 Ez annyira így van, hogy az ombudsman 2005 évi, megkeresésünkre adott állásfoglalása szerint, mindezeket még akkor se vagyunk kötelesek eltűrni, ha a csűrés-csavarással megállapított határértékeiket nem is lépik túl: „A sűrűn, néhány perces időközönként érkező gépek zaja összességében akkor is zavaró lehet, ha az a megítélési időt figyelembe véve határérték alatt marad.(…)

A polgári jog számára a határérték nem bír ügydöntő jelentőséggel: a polgári jogviszonyok megsértése megvalósulhat a határértéket el nem érő, de az adott jogviszonyban zavarónak minősülő magatartással is. … A Polgári Törvénykönyv 100. §-a a szomszédjog általános szabálya úgy rendelkezik, hogy a tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen szomszédait szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné. A 188. § értelmében, ha a birtokost birtoklásában zavarják, birtokvédelem illeti meg. Akit birtoklásában zavarnak, egy éven belül a jegyzőtől, egy év eltelte után pedig a bíróságtól kérheti a zavarás megszüntetését.

A szomszédjog és a birtokvédelem mellett szükséges hivatkozni a tulajdonjog háborítatlanságát védő perre is (Ptk. 115. § (3) bekezdése). Ha a tulajdonost nem fosztották ugyan meg a dolog birtoklásától, a tulajdonjog gyakorlását nem tették teljes mértékben lehetetlenné, de valaki a tulajdonost a birtoklásban megzavarta, akadályozza, korlátozza valamely jogosultság gyakorlását, a tulajdonos követelheti a háborítás megszüntetését. (…)

A több milliós utasforgalmat lebonyolító közforgalmú Ferihegyi Nemzetközi Repülőtér működésével szemben a közérdeket nélkülöző, egyes személyek szórakozását szolgáló hobbirepülés a zavarás szükségessége tekintetében más megítélés alá eshet. …”

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 4003/2004. számú ügyben (Kapcsolódó ügyek: 4492/2004; 5012/2004; 5058/2004; 3901/2005; 4187/2005; 4946/2005; 4992/2005; 5009/2005.)

 Csendes övezetek és a szentkirályszabadjai precedens

 De még mindezeken túl is, 2008 évi petíciónk óta két olyan jelentős esemény is történt, amelyek tovább erősítik a repülés teljes megszüntetésének az indokoltságát, jogosságát és sürgősségét.

 2009. június 2.-án, egy másik, szintén széles körben ellenzett repülőtér kezdeményezéssel, a szentkirályszabadjaival kapcsolatban megszületett a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség elutasító határozata, (ügyszám: 16058/2008; iktatószám: 49624/09). Ennek indoklása drámaian világít rá arra, hogy milyen rendkívül közel vannak a lakóházak a tököli reptérhez. A hatóság ugyanis azért nem járult hozzá a szentkirályszabadjai repülőtér létesítéséhez, mert még az attól 3,3 km-re kezdődő Balatonalmádi csendes övezeteit is túl nagy mértékben érintette volna a repülési tevékenység zajhatása.

Érd városának zajrendelete módosításában érvényesen kijelölt csendes övezetei (főleg az ősi Óvárosban) az Almádinál jóval közelebb helyezkednek el ehhez a reptérhez. Százhalombatta Óvárosában hamarosan ugyanez lesz a helyzet. Ennélfogva, semmi se indokolja, hogy ne ugyanezt az elvet kövesse a területileg illetékes Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség a tököli reptérre vonatkozóan, sőt, mivel ezen a reptéren nem csak fel- és leszállás folyik, hanem azon kívül és jellemzően egy, a csendes övezetek közelében, vagy felett zajló oktató-, gyakorló-, és műrepülés, ezért ez alapján, ezen a reptéren még kevésbé lehetséges betartani a csendes övezeti előírásokat.

Nem véletlen tehát, hogy létezett Magyarországon egy 1977-es rendelet, amely repülőterek létesítését csak lakóházaktól 3 km-re engedélyezte, amely távolságot később 5 km-re növelték. (Az akkori tervezők és a rendelet megalkotói értették a problémákat, és ez akkor is igaz, ha ezt a rendeletet, éppen Ferihegy 2. bővítése érdekében megszüntették, és ennek azóta is elszenvedői az ott élők.)

 Reptérbiztonság és halálos repülőbaleset Tökölön

 Nem csak a zajhatások, rezgés, légörvények és a levegőszennyezés miatt indokoltak a nagy, több kilométeres védőtávolságok, hanem a repülésbiztonság, a repülőbalesetek miatt is, amelyek éppen a fel- és leszálláskor, azok helyén a leggyakoribbak. Ez, mára már a tököli reptéren is bebizonyosodott. 2010. december 8.-án, felszállás után, néhány száz méterre a reptér végétől, közel az ivóvízbázishoz, földbe csapódott egy repülőgép. Csak a szerencsének köszönhetjük, hogy a pilótán kívül más nem vesztette életét. Akkor a részvét mellett Szigethalom, Érd, Halásztelek polgár- és alpolgármestere nyilatkozatban fejezte ki aggodalmát a rendkívüli esemény miatt, amely egyúttal durván bizonyította az itt folyó repülések tarthatatlanságát. Ennek a reptérnek a biztonsági gyengeségére utal néhány korábbi szovjet harci repülőgép halálos balesete is, amely összefüggésben van azzal, hogy a reptér nem síkvidéki, viszont felszálló irányában (Érd, Diósd) olyan domborzati viszonyok, emelkedések vannak, amelyek kritikus helyzetekben megnehezítik a biztonságos korrekciós manővereket. Nyilatkozatában erre hívta fel a figyelmet Érd polgármestere is: „A repülőtér kifutópályája Érd fele van ’irányítva’, így a felszálló és leszálló repülők sok esetben gyakorlatilag Érd közigazgatási határán belül gyorsulnak, illetve szállnak le. Érd lakosai közül sokan emlékeznek még a tököli reptéren zajló – szovjet repülési tevékenységgel kapcsolatos – balesetekre.”

Ugyanígy veszélyes a százhalombattai hőerőmű és olajfinomító közelsége (kb. 4-8 km), azok tilalmi zónái, amelyek biztonságos kikerülése rendkívül megnehezítik a reptér működését.

Hogy ezt mennyire így gondolták maguk a repülősök is, arról jól árulkodik a tököli reptér repülési üzemeltetési vezetőjének a levele Szigethalom polgármesteréhez, amelyben, néhány hónappal a szerencsétlenség előtt még ezt írta a légi balesetekről: Nálunk, ha egy lenne, szinte biztosra teszem, hogy az a repülőtér működésébe kerülhetne.” (Zárójelben jegyezzük meg, hogy érthetetlen módon, nem került.)

 A valódi érdek- és értékviszonyok

 Méltatlan, megalázó helyzetbe kerültünk, s az itt élőkben joggal merül fel, hogy 14 évvel a csendhez és emberi élethez való jogunk visszaszerzése, egy magasabb környezetvédelmi szint után, ezt hogyan vehették el tőlünk, miközben az Alkotmánybíróság vonatkozó határozata ezt eleve nem engedné meg? Hogyan lehetséges az, hogy néhány, tőlünk távol, vagy külföldön élő milliárdos befektető, néhány tucat sportrepülő, agresszív zajával betörhet visszahódított magánéletünkbe, és még ők kérhetik számon tőlünk, hogy miért költöztünk ide, vagy miért nem költözünk el, ha ez nem tetszik nekünk?

Hogyan lehetséges az, hogy nem ennek a több tízezer embernek az ideköltözése, gyarapodása, berendezkedése, az itt élők összesen, kb. 400 milliárd forint értékű ingatlanvagyona, felbecsülhetetlen értékű munkahelye, kulturális, társadalmi élete a kész tény, hanem a hozzánk képest jelentéktelen összegű, 2,5 milliárdos befektetésé, és a mögötte álló elhanyagolható létszámú emberé?

 Korábban a tulajdonosok a kormányhatározatra hivatkozva erőltették a repülést, ma már tudjuk, ez nem valódi kötelezés, később ezt, egy korábbi kormány államtitkára is nyilvánosan elismerte. (3. Mellékletben.)  Ma már nem is ezzel, hanem konkrétan meg nem nevezett üzleti terveikkel indokolják a repülés fenntartását: http://www.hirtv.hu/?tPath=/view/videoview&videoview_id=12478

Legyen az az üzleti terv egy utas és/vagy teherszállító repülőtérrel rendelkező logisztikai központ, és/vagy repülőgép/repülőmotor javító üzem, akár saját tulajdonban, akár felfejlesztés utáni eladásra, mi erre azt mondjuk, nemcsak a magánéletünkbe, de az üzleti terveinkbe se fér bele a repülés. Itt a térségben sokan végeznek szellemi munkát, akár otthon, akár munkahelyen. Sokan szeretnének itt olyan intézményeket, vállalkozásokat létrehozni, (magánóvoda, tanítás, stb.), amelyekhez mindhez csendre, csendes környezetre van szükség. És mi azt mondjuk, ezek az emberek is többen vannak, mint a reptér tulajdonosai.

*

De azt is kimondhatjuk, hogy eleve fals a repülés elengedhetetlensége melletti érvelés. Ők maguk ismerték be a 2007. decemberi tárgyalásainkon, hogy elvileg a logisztika a repülés nélkül is tisztességes hasznot hajtana, és a két fő tulajdonos egyikének sem vajas kenyérre kell az ebből esetleg eredő extraprofit, hiszen évente többet költenek jótékony célra, mint magának a reptérnek a vételára.

 Az is félrevezető tálalása ennek a projektnek, mintha csak a repülés teremtené a munkahelyeket, holott a logisztikai parkok legtöbb munkahelyét nem a repülés teremti, hanem maga a raktárbázis. Arról a kevés, repülés teremtette plusz munkahelyről is tudjuk ma már, hogy azokat is csak egy speciális tudású, nem helyi rétegnek hozná létre, és azokat is Ferihegyről kéne idecsábítani. Erről ír egy légiközlekedési dolgozó itt:

http://elhetokornyezetunkert.hu/h%C3%ADrek/k%C3%B6rnyezetv%C3%A9delem/egy-l%C3%A9gik%C3%B6zleked%C3%A9si-dolgoz%C3%B3-levele-kble-hez

 Viszonyításképpen, a győr-péri repülőtér hivatalos oldaláról megtudhatjuk, hogy
azt a nemzetközi cargo repteret, amelyen elsősorban az AUDI gyárnak szállítanak, 12-15 alkalmazottal tartják fenn: http://www.gyor-perairport.hu/passenger/

Tehát miközben a reptér miatt létrejönne néhány tucat új munkahely az ide ingázók számára, ezzel egyidejűleg, - Kuncze Gábor, volt képviselő szavaival szólva - „az összes többi pedig elköltözhetne onnan”.

 Ez a megoldás számunkra elfogadhatatlan, az itt élő emberek semmilyen repülést nem akarnak. Nem értik, miért is kéne nekünk, akik itt itthon vagyunk, akik 14 évig csöndben, nyugalomban éltünk, bármit is tolerálnunk egy olyan privát üzletből és privát szórakozásból, ami, úgy véljük, mindössze néhány tucat embernek hoz hasznot, tíz-, vagy százezreknek meg tönkrement életet, elértéktelenedő ingatlant? Nem akarunk, és nem is fogunk innen elköltözni! Legtöbbünk egy hosszú élet munkájával, sok áldozattal építette meg családi házát, teremtett magának élhető környezetet, talált magának munkát, egzisztenciát, hozta létre kis, helyi társadalmait. De nem is tudnánk elköltözni! Nemcsak azért, mert legtöbbünk máshol nem lenne képes új életet kezdeni, hanem mert egyrészt a repülőtéri fejlesztés miatt ingatlanjaink véglegesen elértéktelenednének, másrészt lehetetlenné teszi ezt a többségében jelzáloggal terhelt ingatlanok hitel- és ingatlanválság miatti mobilizálhatatlansága is.

 Önkormányzatok viszonya a reptérhez.

 Az eddigiekből is egyértelmű, hogy a tököli repülőtér fejlesztésének következményei és hatásterülete meghaladja Tököl közigazgatási területét. Emiatt a hatályos jogszabályok szerint saját hatáskörben nem dönthet a reptér fejlesztési- és rendezési tervéről.

A mellékletekből kiviláglik, hogy Tököl kivételével az összes érintett település önkormányzata (Szigethalom, Halásztelek, Érd, Diósd, Százhalombatta) egyértelműen kifejezte egyet nem értését a reptér jelenlegi működésével és fejlesztésével szemben.

A szigethalmi városvezetés állt a 2004 évi aláírásgyűjtés és a 2008 évi félpályás útlezárás és aláírásgyűjtés élére.

Érd polgármestere a tököli HÉSZ módosításához a következőket írta 2006-ban: „’ Tiltakozunk minden olyan fejlesztés ellen, amely a tököli volt katonai repülőteret polgári célra, légi logisztikai központtá kívánja fejleszteni.’ Meggyőződésünk, hogy a repülőtér megvalósításából származó bevételek nem ellensúlyozhatják – még az Önök településén sem - azokat a hátrányokat, melyek a repülőgépek le- és felszállásából adódóan a lakosságot sújtják.  ... amennyiben a repülőtér a polgári felhasználásából eredendően Érd Megyei Jogú Város közönségét zavaró, az ingatlanok értékét csökkentő zajhatás következik be, úgy Tököl Város Önkormányzata ellen – ha lakosságunk erre igényt tart – szervezett formában kártérítési eljárást kezdeményezünk, az ingatlanok forgalmi érték különbözetének megtérítése iránt.” (Ez, akár több tíz milliárd forintos lakossági kárigényt jelenthet a térségben!) Érd mai vezetése ugyanezt a politikát folytatja.

Még 2004 előtt, egy jóval korábban felbukkant beruházó és a repülési tevékenység ellen maga a tököli polgármester kelt ki élesen. Majd egy 2004. júniusi tudósítás szerint ezt mondta: ’”Többre tartjuk nyugalmunk megőrzését néhány milliónyi iparűzési adóbevételnél" - nyilatkozza az Indexnek Hoffman Pál …’ http://index.hu/politika/belfold/tokol0623/

2003-ban SZMSZ-ük módosításában ezt a határozatot hozták: „Halásztelek, Szigethalom településekkel közösen tárgyalásokat kezdeményezünk a repülőtér tulajdonosi körével és a hasznosítási döntéshozókkal” „A repülőtér hasznosítással szemben érvényesítjük a tököli polgárok igényeit.” [Tököl önkormányzat képviselő-testülete 22/2003. (XII.2) számú rendelete a szervezeti és működési szabályzatról szóló 21/1999. (XI.9.) számú rendelet módosításáról]

„Egyelőre az érintett települések polgármesterei sem tudják, hogy mi lesz a repülőtér sorsa. Hoffman Pál tököli, Fodor Antalné szigetszentmiklósi, Fáki László szigethalmi és Stoffán Antal halásztelki polgármester ugyanazt mondta érdeklődésünkre: a pályázat kiírása előtt kérésük ellenére sem egyeztetett velük az ÁPV Rt., s azóta sem tájékoztatják őket a fejleményekről. A polgármesterek csupán annyit jegyeztek meg: habár kétségkívül előnyökkel is járna a fapados légitársaságok megjelenése, a térség sűrű beépítettsége miatt nem biztos, hogy repterüket Tökölön kellene kialakítani - számolt be a Népszabadság” 2004, május 5. 

http://www1.mfor.hu/cikkek/Fapados_legikikoto_lehet_Tokolon.html

 Szigethalmon, 2005. március 31.-én tartottak egy közmeghallgatást, a várost érintő zajgátló védőövezet kijelölése tárgyában, itt, a jegyzőkönyv szerint, Tököl polgármestere még így beszélt: ”A Légügyi Hatóság fórumokat hirdet három településen zaj gátló övezet kijelölése céljából. Ez is megtévesztő, hiszen ez véleménye szerint egy zaj gátló övezet csökkentés, akkor amikor mintegy négyszeresére növekszik a repülési forgalom.  Az most már kiderült, hogy Tökölön nincs engedéllyel működő repülőtér, itt ideiglenes le- és felszállóhely van és a repülőtér engedélyeztetése egy komoly szakhatósági eljárás keretében történik.

Amikor a repülőtér értékesítéséről megjelentek a hirdetmények, akkor a Tököli Testület álláspontja egyértelmű volt, azt mondták, hogy a három lehetséges hasznosítási cél közül a fapados gépek forgalma, logisztikai célú hasznosítás és a lakópark építés – ők egyértelműen a logisztikai célú hasznosítás mellett tették le a voksukat.”

Szakhatósági állásfoglalások

 Tököl Város Településszerkezeti Tervének módosításához megkért szakhatósági észrevételek közül kiemeljük Pest Megye főépítészének 2006 évi, rendkívül kritikus, de egyben konstruktív levelét, (Ikt. szám: 3052/2006; Hív, szám: 143-26/2006) amelyben ezt írta:

„A terület olyan potenciállal rendelkezik, melyet, ha  megfelelően hasznosítanak, hosszú távon jelentős előnyökhöz juthat nemcsak a  terület tulajdonosa, de az egész város, térség. A megküldött terv azonban arról árulkodik, hogy a település vezetősége nem gondolkodott el azon, milyen funkció(k) szolgálhatnák a fent említett célt. A város vezetősége  igenis dönthet a terület sorsa felöl, irányíthatja, befolyásolhatja, hogy a  terület fejlesztése milyen irányban induljon el még akkor is, ha terület  tulajdonjoga mást illet. Ehelyett inkább elfogadják a terület új tulajdonosának elképzeléseit, és a pillanatnyi haszon reményében félő, hogy elherdálják azt a lehetőséget, mely által Tököl egyedi, különleges és versenyképes maradhat, illetve lehet a térségben. Nem értek tehát egyet a terület felszabdalásával, az egymással nem összefüggő, egymást nem kiegészítő (gazdasági) funkciók elhelyezésével. A terület gazdasági építményekkel történő beépítése ökológiai szempontból sem
kedvező. Az óriási zöldfelülettel rendelkező repülőtér ténylegesen az ökológiai hálózat részét képezi, még akkor is, ha ott konkrét, védendő (védett) növénytársulás nem jellemző. Százhalombatta Város polgármesterének véleményével ("A Duna parti sáv rekreációs, természetbarát felhasználása hasonló üzleti lehetőségeket jelenthet, mint az ipari terület hozama - Beszédes program." nagymértékben egyet értve javaslom a terület rendezésének újragondolását, az abban rejlő lehetőségek széleskörű feltárását, megvitatását. A döntést segítheti egy ötletpályázat meghirdetése, mely szabad teret enged a tervezők fantáziájának, és mentes mindenféle beruházói igénytől, nyomástól. Budapest, 2006. 08. 23. Csohány Klára”

 Világos, nagyszerű gondolatok, de a címzettek mintha meg se hallották volna, mintha minden régi fogadkozásukat elfelejtették volna.

 Idézzük még az egészségi kérdésekben legautentikusabb illetékes, a kistérségi ÁNTSZ Ráckevei Intézetének következetesen fenntartott, évek óta (2006.08.23., 2007.04.19., 2008.12.29., 2009.08.05.) ismétlődő állásfoglalásait. A tököli HÉSZ módosításhoz 2006. január 17-én, az alábbi észrevételt tette:

„1. A terület fejlesztési alapkoncepcióján belül a logisztikai, kereskedelmi – az ehhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységeket is beleértve – továbbá a sport és oktatási célú létesítmények tervezésével egyetértünk. (…)

2 Aggályosnak tarjuk viszont a … légi teherszállítás, személyforgalom, de még a sport célú és egyéb kisrepülőgépes forgalom – tehát a „repülőtér-funkció” megtartását, illetve fejlesztését! A korábban megtartott lakossági fórumokon egyértelműen bebizonyosodott, hogy az érintett települések, különösen Szigethalom, de Halásztelek és a tököli lakótelep lakossága – korábbi ígéretekre is hivatkozva – erélyesen tiltakozik a repülőtér ellen.

3. A fentiek miatt a környezeti hatásvizsgálatnak feltétlenül ki kell terjednie – és alaposan elemezni – a várható környezeti zaj- és légszennyezés kérdéseit, különös tekintettel a Tököl, Pesti úti lakótelep lakóházaira, az iskolára, óvodára, orvosi rendelőre és Szigethalom azon lakóövezeteire, mely a fel- és leszállópálya, valamint a sportrepülés által érintett. (…)”

Az 1-5. mellékletekben részletesen idézzük az egyéb szakhatósági nyilatkozatokat, a repülés felújítását negatívan megítélő szakmai, térségfejlesztői állásfoglalásokat, és ismertetjük a lakossági tiltakozások történetét.

Természetvédelem, ivóvízvédelem, öko- és kulturális turisztikai értékek és érdekek

A természetvédelemről is szóló Pest Megye Főépítész szavait és az ÁNTSZ állásfoglalását a következőkkel egészítjük ki:

A tulajdonosok 799 méteres kifutópályás, 4. osztályú repülőtérre adtak be átminősítési kérelmet. Nem is titkolták, hogy azért, mert 800 méter alatt nem kell környezetvédelmi hatásvizsgálatot elvégezniük. (Ezt azzal indokolták, hogy nem volt rá idejük, amit már csak azért is hihetetlen, mert nem csak hogy rendelkezésükre állt erre 6 év, de 2008-ban már be is nyújtottak egyet, igaz, azt valamiért azonnal vissza is vonták.)

Egyszóval, hiába, hogy e rossz rendelet, rossz repülőtér osztályozási és kritérium rendszer - amely visszalépés a nem nyilvános fel- és leszállóhelyekre, az akkori környezetvédelmi minisztérium által javasolt, és a 2008 évi petíciónkban is kért radikális korlátozásokhoz képest - nem teszi szükségessé a hatások vizsgálatát, attól még ezen a reptéren ugyanúgy meglesz a 14 000, vagy akár 20 000 repülés évente, az ezt megsokszorozó iskolakörökkel és a műrepülésekkel együtt, mint eddig. Ezért ez a hiányzó 1 méter nem akadályozhatja meg a kormányt abban, hogy felismerje a környezeti, egészségügyi és biztonsági veszélyeket, pl. a 2/2005. (I. 11.) Korm. Rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 4. sz. melléklete szerinti tartalmi követelmények és a 76/2009. (IV. 8.) Korm. Rendelet a területrendezési hatósági eljárásokról „1. számú melléklet ... A területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat tartalmi követelményei áttekintésével.

Ehhez adalékként elmondhatjuk, hogy semmi sem indokolta, hogy a reptér egy részét kivették az ökológiai folyosóból. Aminek valóságosságát mutatja, hogy az idén, igaz, csak egy reptér területén folytatott égetés miatti feljelentés és ellenőrzés nyomán, de kiderült, hogy a reptéren jelentős ürgepopuláció él, amellyel kapcsolatban azt gondoljuk, hogyha ma, hazánkban szegény embereket szigorúan megbüntetnek azért, ha ürgéket esznek, a reptéren folyó égetés felelősei és a reptér élővilágának kártevői ennél sokkal súlyosabbat érdemelnek, illetve akár velük szemben is el kell érni a Duna melletti terület valódi megvédését.

A reptér területének nagy része a Csepel-Halásztelek vízbázis "B" jelű hidrogeológiai védőterülete fölött van. A szovjet időkben rendkívül nagy szennyezés érte a területet, de a repülés fenntartása további állandó veszélyeztetést jelent, miközben ivóvízbázisaink védelme elvileg a legfőbb szempontjaink egyike.

De nem csak a reptéren, vagy környékén vannak természetvédelmi, ökológiai, vízvédelmi „akadályai” a reptéri repülésnek. A kifutópálya fel- és leszálló síkja közvetlenül és károsan érinti Érd Óvárosának történelmi részét, a Duna szélén elterülő Beliczai szigetet, ahol éppen most avatták fel a tanösvényeket, az országos természetvédelem alatt álló Kakukk-hegyet, a különleges botanikai és zoológiai értékekkel rendelkező, kiemelkedően európai jelentőséggel és értékkel bíró, ex lege történelmi-természeti, (és Natura 2000-es, valamint 2009 óta országos védelmi eljárás alatti), illetve tájképi védelem alatt álló, Érd-Százhalombattai Földvár és Halomsírmező teljes területét, annak élő-élettelen egységét alkotó részeit, egyedeit. Világhírű régészeti és természeti értékeinket (veszélyeztetett Pannon löszpusztagyepek) a tervekben és a tököli HÉSZ-ben nem jelölik, nem is említik, mint a repülőtér fejlesztését befolyásoló, azt korlátozó természeti-környezeti adottságot, ennek következtében a térséget átfogóan befolyásoló és a fejlesztést összpontosító BATrT tervezete sem számol annak korlátaival, azokat, valamint a biodiverzitás fontosságát figyelembe sem veszi, az Európai Unió biodiverzitási programjának a meghirdetése évében. Nem említik Érd és Százhalombatta e területekre vonatkozó már most is létező, bevételt hozó, illetve tervezés alatt álló régészeti, ökoturisztikai létesítményeit, a Régészeti Parkot, az ásatásokat, a pincesort, és a téglagyáraikat, stb., stb, és a repülés ezeket súlyosan zavaró hatásait.

A légáramlatok kedvezőtlen áramlásának alakulása során közvetetten, a berepülések és műrepülések alkalmával kialakuló és a környezeti adottságok folytán felerősödő közvetlen zajhatások jelentősen zavarják, az érintett természeti, történelmi területek élővilágát, fogyatkozó gyurgyalag állományát, és több más állat- és madárfajt.

Az érdi és százhalombattai magaspart (80m) és a Duna akusztikus hangerősítő hatása miatt várhatóan erősödne a zaj és rezgésterhelés, hatására a magaspart stabilitásának káros változása következhetne be, a közelmúltban történt partfal megcsúszások növelik az érdi és százhalombattai Óvárosok lakhatási körülményekben és a természeti értékekben bekövetkezhető katasztrófa kialakulásának kockázatát.

*

A mellékletben részletesen bemutatjuk azt, hogy a repülőtér terve, maga a repülés fejlesztése nem konform a mostani európai törekvésekkel sem, ellenkezik az európai uniós szabályozásokban megtestesülő elvárásokkal is, mind a CO2, mind az egyéb légszennyező, ózonkárosító anyag kibocsátások, mind a zaj tekintetében. Támogathatja egy európai város a levegő- és zajszennyezéssel, növekvő üzemanyag fogyasztással járó repülést és annak további ösztönzését?! Ezzel összefüggésben különösen aggályos teret biztosítani a teljesen öncélú sport- és műrepülésnek és a kisgépes oktatórepülésnek, stb.

 Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Bízunk benne, hogy a volt katonai reptér környékén élő több tízezer embernek a sorsa számít annyira a magyar kormánynak, a magyar nemzeti erőforrások megóvásán fáradozó minisztériumoknak, mint a dondria kondh nevű, mindössze nyolcezer főt számláló törzsé az indiai környezetvédelmi minisztériumnak, amely a kis törzs túlélése érdekében megtiltotta a bauxitbányászatot a Vedanta nevű, Nagy-Britanniában bejegyzett konszernnek, mert a kormány vizsgálatai szerint az erdős területet az őslakosok szentként tisztelik. A természetbe való beavatkozás ezért a törzs tagjainak létezését fenyegetné, illetve a bauxit kitermelés drasztikusan beavatkozna az ökoszisztémába és a terület vízellátásába, így veszélyeztetve a dondria kondh törzs fennmaradását.

Vagy mint a hegyi gorillák a Kongói Demokratikus Köztársaságnak, ahol a környezetvédelmi minisztérium további intézkedésig a Soco brit olajtársaság minden feltáró olajfúrását felfüggesztett a Virunga Nemzeti Park területén, mert azok fenyegethetik élőhelyüket.

És bízunk abban is, hogy ha a szegény India és Kongó megengedheti magának, hogy fellépjen nagy nemzetközi cégekkel szemben, és  hogy e lépései miatt néhánnyal kevesebb munkahely jön létre, és hogy kiesik némi adóbevétele, akkor talán az EU, hozzájuk képest még mindig jobb helyzetben lévő tagországa,  Magyarország is megteheti ezt. Vagyis azt, hogy ne csak az újabban sokat bírált GDP-t, hanem a GWB-t, a Gross Well Being-et is nézze. (Hiszen tudjuk, nem csak kenyérrel él az ember.)

Néha azért a jóllétet ki lehet pénzben is fejezni. Amerikában, egy katonai repülőtér melletti kisváros 3400 ingatlan-tulajdonosa számára a szövetségi kormány 34,4 milliárd dollárnyi kártérítést fizetett, vagyis ingatlanonként  mintegy 2 Mrd Ft-ot, a haditengerészet hangos gépei miatt, melyek a környéken repülnek hosszú évek óta: http://www.mno.hu/index.mno?cikk=412216&rvt=108

Erre szoktuk azt mondani, hogy mi, kevésbé tehetős hazánktól nem kérünk anyagi kárpótlást az 50 évig tűrni kényszerült katonai repülőkért, elég nekünk az 1990-2004 közötti csendkárpótlás folytatása, vagyis a régi, repülésmentes, boldog békeidők visszaállítása. Ehhez kérjük a segítségét.

Tudomásunk szerint számos, tökölinél jobb adottságú volt reptér van hazánkban. Pl. itt, Tököltől 20 kilométerre, a bankházi (kiskunlacházai) volt katonai reptérnél nagyságrenddel jobbak a környezeti feltételek. Ha a tököli reptér tulajdonosaira mégis érvényes volna az előző kormány által előírt reptér megtartási kötelezettség, azt egy másik kormány megszüntetheti, és ez a területet Ötletpályázat útján sokkal jobban, az emberek javára fel lehetne használni, mint pl. München-Riem esetében: http://www.messestadtriem.com/msr/downloads/Landschaftspark.pdf

 Szigethalom-Halásztelek-Érd-Százhalombatta-Tököl, 2011. május 8.

 

 

Tisztelettel:

 

 

 

Marton Péter sk.

Élhető Környezetünkért Egyesület

2315 Szigethalom, Temesvári utca 8.

 

 

Ábel András sk.

Érd-Óváros Szent Mihály Alapítvány

2030 Érd, Római út 20.

 

 

 

Jankovits Márta sk.

Százhalombattai Faluvédő Egylet

2440 Százhalombatta, Avar köz 4.

 

 

Schreiber László sk.

Százhalombattai Környezetvédelmi Egyesület

2440 Százhalombatta, Vereckei út 6. 

Levegő Munkacsoport


[1] Bővebben a 2. mellékletben, a reptér melletti szovjet tiszti lakások átadásáról lakótelep kialakítása céljából.

 

 

 

Belépés

Partnereink