Az ÉKE vizsgálatot kért a tököli reptér területén tapasztalt nagy kiderjedésű tarlóégetés miatt

Admin1
2011. 04. 14 - 10:18

BEJELENTÉS

 

A tököli volt szovjet katonai reptéren történt természetkárosítás gyanúja miatt

Egyesületünk a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőséghez fellebbezést nyújtott be az érintett terület egy részén létesítendő Danubius Logisztikai és Ipari Parkra kiadott KTVF 1016-2/2011. számú határozat ellen. A fellebbezésünkben jelöltük, hogy az érintett területre korábban KTVF: 34943/2008. számon indult Tököl Repülőtér előzetes hatásvizsgálati anyaga szerint a területen ürgés gyep található (1. melléklet http://www.tokol.hu/dokumentumok/repuloter/EVD%20T%F6k%F6l.pdf 42. oldal és 60. oldal), ami ellentmond az előzetes hatásvizsgálati dokumentáció azon állításának, hogy a területen nincs ürge nyoma, Mivel a 2008-ban a felügyelőséghez beadott hatásvizsgálati anyagban meg van jelölve az ürge, mint a területen élő védett faj (a Berni Egyezmény a fokozottan védett státuszú fajok közé sorolja) és tudomásunk szerint áttelepítés azóta nem történt, feltételezhető, hogy a területen most is található a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú mellékletében 10 000 Ft értékben megjelölt védett ürge (Spermophilus citellus). Kértük a környezetvédelmi felügyelőséget az ellentmondások tisztázása érdekében helyszíni bejárás tartására.

 

2011. március 13-án és március 21-én az érintett területen aljnövény égetést végeztek a teljes, korábban ürgés gyepként megjelölt területen (lásd csatolt fotók) ami kipusztíthatja a területen található ürgepopulációt. http://www.grasshabit.hu/_download/tvi_szempontu_gyephasznositas_kiadvany_vegleges.pdf 8. oldal: „A gyepek rendszeres égetése káros, a növényzet, de fôleg az állatvilág szempontjából, mivel elszegényedést és a talajban telelô állatok teljes pusztulását okozza. Legeltetett/kaszált gyepek égetését kerüljük.”

 

Kérjük mielőbbi vizsgálatukat és helyszíni bejárásukat annak megállapítására, hogy az égetés milyen mértékben érintette a területen élő védett ürgepopulációt.

 

Belépés

Partnereink