Beszámoló Élhető Környezetünkért Egyesület 2015

Admin1
2018. 09. 09 - 21:21
   

Megfellebbezett átminősítés

Admin1
2018. 09. 09 - 19:37

Az Élhető Környezetünkért Egyesület és Szigethalom Városa megfellebbezte az Érdi Járási Hivatal által kiadott, tököli nem nyilvános fel- és leszállóhely átminősítésének előzetes hatásvizsgálati eljárásában meghozott határozatát. A fellebbezést az EMLA egyesület segítségével készítettük el. A fellebbezésben kifogásoltuk többek között, hogy egyesületünk észrevételeit érdemben nem vizsgálta az eljáró hatóság, így nem vizsgálták a területen a szálló por koncentrációban eleve rossz minőségű levegőre gyakorolt hatásokat, a Csepel- Halásztelek ivóvízbázisra gyakorolt hatásokat, különös tekintettel a felszínen keletkezett szennyezett vizek kezelését és a felszálló irányban lévő ivóvízkutak sérülésének veszélyét egy havária esetén és a területen folyó egyéb tevékenységekkel való összeadódást. Az átminősítési anyagban szereplő megkérdőjelezhető zajszámítás.

   

Továbbra sincs környezetvédelmi engedélye a reptérnek 2014 óta

Admin1
2018. 09. 09 - 19:31

A Pest megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Visszavonta a tököli repülőtér 2017-ben jogsértő módon kiadott Környezeti működési engedélyét.

Még az eljárás során jeleztük az eljáró Hatóság felé, hogy a Kúria kötelező érvényű ítéletében foglalt teljes körű hatásvizsgálati eljárás helyett, az egyszerűsített felülvizsgálati eljárást kívánja lefolytatni a hatóság és az eljárást nem hirdette meg idejében a hatásterületen, így az érintetteknek nem volt lehetősége megjelenni a csak Tökölön megtartott közmeghallgatáson, amiről nem értesítették sem az ÉKÉ-t, sem Szigethalom Városát.

Jelzésünk ellenére a Hatóság lefolytatta az eljárást, pedig még 2016. október 25.-én Szigethalom Városával közösen megtámadtuk a Bíróságon a jogsértő kötelező döntést.
A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2017. március 9-én hozott ítéletében helyt adott Szigethalom és az ÉKE kérelmének és hatályon kívül helyezte a jogsértő módon indított eljárásra kiadott kötelező döntést, ami alapja volt a 2017-es engedélynek, megsemmisítette.

A bírósági döntés alapján megfellebbeztük a kiadott engedélyt, melynek vizsgálatát most fejezte be a Kormányhivatal és helyt adott Szigethalom és az Élhető Környezetünkért Egyesület fellebbezésének.

A jogi képviseletet az eljárásokban az EMLA Egyesület látta el.

Külön érdekesség az eljárásban, hogy a 2017 március 9-én hozott bírósági ítélet alapján, 2017. március 27.-én benyújtott fellebbezésünk elbírálásához több, mint egy év kellett a felettes szervnek.....

Az valószínűleg, csak véletlen, hogy a több mint egy évig elhúzódó elbírálás alatt a környezethasználó újabb kérelmet adott be, amit szintén véleményünk szerint jogszabálysértő módon bírált el a Környezetvédelmi Hivatal és ismételten megfellebbezte Szigethalom Városa és az ÉKE a kiadott határozatot.

A tököli reptér tehát 2014 óta (amikor a bíróság megsemmisítette a korábbi jogsértő engedélyt) környezetvédelmi engedély nélkül működik, ami eléggé érdekes Európa közepén a XXI. században.....

   

Beszámoló Élhető Környezetünkért Egyesület 2017

Admin1
2018. 09. 09 - 19:28
   

2017 évi beszámoló

Admin1
2018. 09. 09 - 19:14
   

Egyszerűsített éves beszámoló 2016

Admin1
2017. 09. 05 - 22:33
   

A bírósági ítéletet felülírták a kormányrendelet módosításával.

Admin1
2014. 08. 28 - 15:44

 Mint azt korábban írtuk, pert vesztett a Nemzeti Közlekedési Hatóság és a tököli repülőtér tulajdonosa. Az ítélet szerint a reptér engedélyét megsemmisítették, így a hatályos jogszabályok alapján nem üzemelhetett a repülőtér. 

A jogszabályok ellenére a reptér azóta is folyamatosan üzemel, pedig ezt több hatóság felé jeleztük.

   

Nincs engedélye a tököli repülőtérnek, mégis üzemel

Admin1
2014. 08. 02 - 09:35

2014. július 14-én pert vesztett a Nemzeti Közlekedési Hatóság és az alperesi oldalon beavatkozó Tököl Airport Zrt, az ítélet megsemmisítette a tököli repülőtér átminősítési eljárásában hozott határozatot.

   

A Tököli Reptér pert vesztett a bíróságon

Admin1
2014. 07. 22 - 19:16

A tököli repülőtér átminősítési eljárását még 2012-ben bíróságon megtámadta Érd Városa, Százhalombatta Városa és az Élhető Környezetünkért Egyesület. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2014. július 14.-én hozott ítéletében helyt adott a felperesek kérelmének és hatályon kívül helyezte az átminősítési eljárás határozatát, egyben új eljárásra kötelezte az engedélyt kiadó Nemzeti Közlekedési Hatóságot.

   

Pert nyert az ÉKE

Admin1
2013. 10. 28 - 13:24

Pert nyert az ÉKE az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséggel szemben.

A 2011-ben a tököli repülőtér területére tervezett logisztikai parkra kiadott előzetes hatásvizsgálati eljárás határozatát hatályon kívül helyezte, és a hatóságot új eljárásra szólította fel a Kúria.

A Kúria megállapította, hogy az alperes nem kellő körültekintéssel járt el, nem vette figyelembe a hatások összeadódását. A zajterhelés és levegőszennyezés tekintetében a határozat a lakosságot-mint végső hatásviselőt-meg sem említette.

Nem tekintette a Kúria jogszerűnek az alperes határozatát abból a szempontból sem, hogy megsemmisítette Tököl, Szigethalom, és Halásztelek jegyzőinek szakhatósági kikötéseit.

   

Belépés

Partnereink